Yangın Eğitimleri ve Tatbikatı

YANGIN RİSK ANALİZİ

Kurum ve İşletmeler, Faaliyet alanları ne olursa olsun, işyerlerinde yürütülecek/yürütülmekte olan faaliyetleri, çalışan/çalışacak personeli, ve yangın etkilenecek her türlü olguları dikkate alarak, yangına etken olabilecek tehlikelerinin saptamak ve yangın meydana gelme olasılığını ortadan kaldırmak veya en azından olasılık oranını en aza indirmek amacıyla, uzmanlar aracılığıyla Yangın Risk Analizi Hazırlamak durumundadırlar.

DETAM GRUP, Bünyesinde bulunan Uzmanlar personeliyle İşletmenizde ki olası Yangın Tehlikesine karşı alınması gereken Tedbirler ile ilgili olarak sizlere Risk analizi ve yangın önleyici tedbirlerin alınması , acil durum ve tatbikatlarının yapılması ile ilgili Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu danışmanlık hizmeti ile ; Yangınla mücadele malzemelerinin periyodik bakımı ve kontrollerini yaparak , kurumun yangın riski azaltılır ve yangına karşı hazırlıklı bulunması sağlanır.

Hazırlanacak Risk Analizinde; Yangın sürecinde, Kaçış yolları , yangın kapıları , yangın merdivenleri , acil durum aydınlatması ve yönlendirilmesi , yangın algılama ve uyarı sistemleri ile ilgili bilgilendirme yapılarak, yapılacak uyulamaya eşlik edilir.

Talep halinde, Periyodik olarak işyeri denetlenir ve işyerinde mevcut olan, Otomatik Yangın söndürme sistemleri, portatif söndürücüler, yangın dolabı , hidrantların sayısı ve yeri hakkında kapsamlı bir analiz yapılarak Sonuçları yönetim kademesine rapor edilir.

İşletme ve kurumlarda çalışan personele, bir yangın anında doğru hareket tarzları kazandırmak, yangın önleyici tedbirler, yangın yerindeki tehlikeler, yangınların sebepleri, yangın türleri ve yangın söndürme cihazlarının tanıtılması ve kullanılması hakkında bilgi vererek can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi amaçlanır.

Yangın Eğitimleri;

  • Temel,
  • İleri ve
  • Özel Olmak Üzere Üçe Ayrılır;

Temel Yangın Eğitimi; İşleme veya kurumda çalışan tüm personelin alması gereken eğitimdir.

İleri Seviye Yangın Eğitimi; İlgili kurumun isteği ve ihtiyacına göre belirlenir. (İtfaiye teşkilatı gibi )

Özel Yangın Eğitimi ; İşletme veya Kurumun özelliğine göre özel eğitim programı hazırlanır. (Hava Alanı , Tünel vb)

Bunlarında yanında, DETAM Yangın Mühendisliği; Ayrıca bu eğitimlere ek olarak;

İşletme ve kurumlarda oluşturulan acil durum ekibi veya özel güvenlik personeline , yangın özel cihaz ve tesisatının (solunum cihazı , teçhizat , kıyafet ) kullanabilme becerisini kazandırarak , özellikle kapalı alan ve zehirli gazların yoğun olduğu tüm ortamlarda , yangınla mücadele ve kurtarma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak , olası can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmak amacıyla Yangın Özel Cihazlarının Kullanımı ile ilgili de eğitimler vermektedir.

YANGIN TATBİKATI