ACİL DURUM TAHLİYE PLANI

Acil Durum Tahliye Planı nedir?

Acil tahliye planı, işyerinde acil durumlarda güvenli tahliyeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için işverenler tarafından geliştirilen bir dizi prosedürdür. Acil durum tahliye planları genellikle çıkış yollarını, belirlenmiş güvenli alanların konumlarını ve her acil durum türü için izlenecek özel adımları içerir.

Acil Durum Tahliye Planının Amacı Nedir?

Acil tahliye planının amacı, acil bir durumda çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamaktır. Acil durumun niteliği önceden bilinemeyeceğinden, işverenlerin, ne olursa olsun çalışanları koruma görevi vardır. Bu, çalışanların hayati tehlikeye maruz kalabileceği farklı senaryolara hazırlanmayı gerektirir.

DİKKAT! Acil Durum Sinyali Duyulduğunda;

 • Tüm faaliyetlerinizi derhal durdurun.
 • Herkesin bölgeyi tahliye etmesi gerektiğini değerlendirin.
 • En yakın güvenli çıkışa giden ÇIKIŞEXIT işaretlerini takip edin.
 • Merdivenleri kullan.
 • Başkalarının da merdiven boşluğuna girmesine izin verin.
 • Tehlikelerden uzak durun.
 • Binadan uzaklaşın.
 • “Her şey yolunda” olmadan binaya tekrar girmeyin.

BİR OFİS İÇİN ACİL DURUM TAHLİYE PLANI HAZIRLANMA SÜRECİNDE NELERE İHTİYAÇ DUYULUR?

Birçok durum acil durum yaratabilir. Ancak hepsinin tahliyesi gerekmiyor. Tahliye etmeniz gerekip gerekmediği çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında acil durumun türü ve binanın özellikleri (ör. kaç katlı, inşaat malzemesi) yer alır. Planınız, tüm ofis çalışanlarının ve personelin tahliyesini gerektiren koşulları tam olarak belirtmelidir.

Bazı durumlarda kapalı alanda kalmak daha güvenli olabilir. Bu, aşırı hava koşulları veya dış ortamdaki tehlikeli kimyasallar durumunda olabilir. Bu durumlarda, çalışanların ve ziyaretçilerin toplanabileceği belirlenmiş bir iç odanız (tercihen penceresiz) olmalıdır.

Durumu değerlendirmek ve tahliyenin gerekli olup olmadığına karar vermekten kim sorumludur? Yüksek katlı bir binanın her katında kim görev alacak? Acil servislere haber vermeye ne dersiniz? Herkesin rolünün tam olarak ne olduğunu bildiğinden ve bunu gerçekleştirmek için uygun şekilde eğitildiğinden emin olun.

Tüm acil durum ekipmanının, rotalarının ve çıkışlarının yerlerini işaretleyin ve bunların her zaman engellerden uzak tutulduğundan emin olun. Binanızda penceresiz merdiven boşlukları gibi çok sayıda iç alan varsa, okları boyamayı ve çıkışları karanlıkta parlayan FOTOLÜMİNESAN ( Işığı depolayıp karanlıkta geri veren boya)  boyayla işaretleyin.

Yüksek binalar özel tahliye zorlukları doğurur ve İş Sağlığı ve Güvenliği , hem  Tehlike Sınıflarına göre işyerleri, işverenler hem de çalışanlar için özel sorumluluklar belirler . Her katta tahliye planlarının yayınlanması, her katta insanları dışarı çıkarmaktan sorumlu olacak personelin belirlenmesi ve eğitilmesi ve herkesin hesap vermesini sağlamak bu sorumlulukların başında gelir. Dijital bir ziyaretçi yönetim sistemi, kolayca erişilebilen bir ziyaretçi günlüğü sağlayarak bu konuda yardımcı olabilir. Bu günlük, binada bulunan, çalışan olmayan kişilerin hesabını vermenize ve onları bulurken kontrol etmenize yardımcı olacaktır.

Her 20 çalışan veya ziyaretçi için bir “tahliye görevlisinin” bulunması iyi bir kuraldır. Tahliye görevlisi ofisleri kontrol eder, yangın kapılarını kapatır vb. Müdür ayrıca bina tahliye yolları ve çıkışlarına aşina olmayan tüm ziyaretçilerin güvenliğe ulaştığından emin olmak için ziyaretçi kayıt defterine bakmalıdır.

Tahliye durumunda bazen her şeyi bir kerede kapatmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu özellikle üretim tesisleri gibi yerler için geçerlidir. Bazı çalışanların önemli makineleri ve yardımcı programları izlemek veya kapatmak için geride kalması gerekebilir. Bu rolü üstlenen kişiler varsa, onların da kendi güvenlikleri için tahliye edilecek kritik zamanın ne zaman geldiğini bildiklerinden emin olun.

Ziyaretçi yönetim sisteminin gerçekten işe yarayacağı yer burasıdır. Mevzuatta toplanma alan bölgeleri belirlenmesi istenir.  Biz OSGB Uzmanları olarak da , tahliye durumunda toplanma alanlarının belirlenmesini ve tüm çalışanların ve misafirlerin sayımlarının alınmasını öneririz.

Ancak bu prosedürler mutlaka herkesi hesaba katmayacaktır. Örneğin 20. katın tahliye görevlisi o katta 34 kişinin çalıştığını biliyor olabilir. Ancak ellerinde bir ziyaretçi kaydı olmadan, alarm çaldığında binada üç ziyaretçinin olduğunu bilemeyeceklerdir. Ziyaretçi yönetim sistemi, yalnızca çalışanların değil herkesin güvenli bir şekilde dışarıda olduğundan emin olmak için tahliye görevlilerinizin telefon veya tabletlerinden erişebilecekleri bulut tabanlı bir dijital ziyaretçi günlüğü sağlar. Böyle bir sisteme geçilmesini öneririz. KYC Yönetim Sistemleri Bu konuda sizlere özel çözümler üretecektir. https://kycas.com.tr/

Bazı acil durumlarda kişisel koruyucu ekipman (KKD) sağlamanız gerekebilir. Bunlar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Güvenlik gözlükleri, koruyucu gözlükler veya yüz siperleri
 • Baretler ve güvenlik ayakkabıları
 • Kimyasal giysiler, eldivenler, başlıklar ve botlar
 • Anormal çevre koşullarına karşı özel gövde koruması

Gerekli acil durum ekipmanının elinizde olduğundan ve iyi stoklanmış olduğundan emin olun ve acil durum tahliye planınızda bu ekipmanın depolanma yerlerini açıkça işaretleyin.

Solunum maskeleri diğer KKD’ lerden farklıdır çünkü mevcut tehlikelere göre özel olarak seçilmeleri gerekir. Farklı koşullarda kullanıma yönelik dört solunum cihazı kategorisi vardır. Daha fazla bilgi için geçerli standart olan 29 CFR 1910.134’ün yanı sıra bu konuda; ERA SAFATEY ŞHOP Yangın Uzmanlarından bilgi alın. https://www.erasafetyshop.com/

ACİL DURUM PLANI HANGİ ARALIKLARLA YENİLENMELİDİR?

Acil Durum Planı iş yerlerinde her zaman güncel tutulmalıdır. Bu Nedenle;

 • Çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde 2 yılda bir
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 4 yılda bir
 • Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir güncellenmelidir.

ACİL DURUM PLANI İÇİNDE YER ALACAK PERSONEL NASIL BELİRLENİR?

Olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda olaylara müdahale edecek personeller, acil durum planı çerçevesinde belirlenir.

 • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde 30 personelde bir kişi
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 40 personelde bir kişi
 • Az tehlikeli işyerlerinde 50 çalışana kadar bir kişinin arama kurtarma yangın ve tabii afetler konularında özel olarak eğitilmesi gerekiyor.
 • Eğer işletme az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa ve personel sayısı 10 kişinin altında ise acil durum planı hazırlanmasında bu iş yerlerinde bir eğitimli destek elemanın olması yeterlidir.