Denetim

Her geçen gün kendini içinde bulunduğumuz çağın gereksinimleri doğrultusunda geliştiren ekibimizle, geleceğe heyecan ve istekle bakıyoruz. Güçlü ve tecrübeli ekibimiz ve denetim alanındaki en yeni teknolojiler doğrultusunda geliştirdiğimiz metodolojimiz ile müşterilerimiz için katma değer sağlamayı sürdüreceğiz.

Sizler için interaktif bir doküman olarak hazırladığımız Denetim çemberimiz  hakkında daha fazla bilgi almak istediğiniz denetim ve güvence hizmetlerine ulaşmak için lütfen; detam@detam.com.tr sayfasındaki herhangi bir başlığa tıklamanız yeterli olacaktır. İlgili hizmet sayfalarından bu hizmetin uzmanlarına ulaşabilir ve teklif alabilirsiniz.

Genel anlamda durum tespiti denetimi, bir Kurumun, 5510, 4857, 4904,6331 ve  2872 Sayılı Kanunlara ilişkin yükümlülük durumunu  ve performansını değerlendirmek amacıyla incelenmesini içerir; denetim hukuki nitelikte olabileceği gibi kişisel bir soruşturma için de yapılabilir.

Denetimler işyeri faaliyetleri için tanzim edilmiş, denetim amacına uygun, Kurumda uygulanan, ISO ( 9001, 14001, 45001 vb. ) Yönetim Sistemleri Prosedür ve Talimatları üzerinden, kanıt sağlamak amacıyla veri toplama ve analiz etme tekniğidir. Denetimler, Belgelendirme öncesi ve/veya, Belge yenileme süreçlerinde, İç denetim Mekanizmasının Performans ölçümü amacıyla yapılır.
Özel denetim raporları genellikle, denetimin olağan yıllık denetimden önce yapılmasına ilişkin bir talimat uyarınca denetlenen kurumun mali kayıtlarının incelenmesi sonrasında düzenlenir. Mali işlerin uygun muhasebe uygulamalarına uygun olarak yürütülmediğine dair kanıt bulunması halinde, hükümet denetlenen kurum üzerinde özel bir denetim yapılması emrini verebilir
Eşzamanlı denetim, faaliyetler yürütülürken ardışık ve birbirleri ile bağlantılı faaliyetlerin her aşamasındaki ortaya çıkan işlerin izlenerek, var ise sorunlar/sapmalar belirlenerek çözülmeye çalışıldığı denetimlerdir.
  • Günümüzdeki ekonomik sistemdeki değişimler ve beklentiler ile teknolojide yaşanan gelişmeler, hizmet sektörünün ülke ekonomileri içerisindeki önemini arttırmıştır. Bu nedenle ülkeler, hizmet sektöründen daha fazla pay alabilmek için kıyasıya bir rekabet içine girmekte ve bunu sağlayabilmek için de kendileri için fayda sağlayacağını inandığı ülkelerde yatırım ve faaliyet yöntemlerini devreye sokmaktadırlar.
  • Buradan hareketle de, Türkiye’ de yerleşik, Uzman kuruluşlarla bağlantı kurarak, o ülke Hukuki mevzuatı ile ilgili danışmanlık ve Yasal Mercilerle yürütülecek işlemleri hususunda destek talep etmektedirler. DETAM Hukukçu ve Kamu deneyimi olan Uzmanları ile Yabancı kurum kuruluşlara Hukuki danışmanlık desteği vermektedir.
  • Günümüzde dünyada ve Türkiye’ de yaşanan ekonomik zorluklar işletmeleri daha dikkatli ve profesyonel olmaya itmektedir.
  • Bu güçlükler sonrasında birçok işletmenin ekonomik hayatı son bulmuş ve bulmaya da devam etmektedir. Hayatını sürdürebilen işletmelerin yapısına bakıldığında bu işletmelerin iyi bir örgüt yapısına sahip olduğu ve etkin bir denetim sisteminin (bünyesinde bulunan iç denetim bölümü ve dışarıdan belirli periyotlarla aldığı bağımsız denetim hizmetleri) bulunduğu göze çarpmaktadır.
  • DETAM Bünyesinde ki Uzman Denetmenler aracılığıyla, işletmelerin Üst Yönetim (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları) Kararları Pay sahipleri adına denetmekte ve raporlamaktadır.
  • İşletmelerde uygulanan, Sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemlerinin belirli alanlarında (farklı çalışma alanları veya departmanları gibi) ne kadar etkili bir şekilde uygulandığının, gözden geçirilmesi, denetlenmesi ve raporlarla üst yönetime sunulmadır.
  • Bu denetimlerimiz herhangi bir organizasyonu kapsayacak şekilde, sektöre özel olarak da gerçekleştirilebilir. Uzman olduğumuz Başlıca sektörler: Perakende, Sağlık, Üretim, İnşaat ve Tesis Yönetimleridir.

Entegre Yönetim Sistemi, (EYS) kurumların birden fazla olan yönetim sistemlerini (ISO 9001,14001.45001 vb. ) bir araya getirerek oluşturulan sistemler bütünüdür. Kurumlar Sistemler  üzerinden sorunları ayrı ayrı çözmek yerine bu yapı içinde bütünsel olarak yaklaşıp çözerek birçok yönden kazanım sağlarlar. DETAM GRUP Bünyesinde faaliyet gösteren TÜRK-AK Akreditasyonlu DTM Firması üzerinden, EYS Sisteminizi denetlemekte ve raporlamaktadır.

OSGB 2. Taraf Denetimleri

Çevre 2. Taraf Denetimleri

Bağımsız 3.Göz Denetimleri

Yasal Uygunluk Denetim ve Raporlama

Özel Denetim Hizmetleri