Denetim

Denetim, bir kurumun faaliyetlerinin ve işlemleri- nin önceden belirlenen amaçlara ve kurallara uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi için incelenmesidir.

Denetim sadece rakamlardan ibaret değildir; çok daha fazlasıdır. Başarıları ve zorlukları doğrulayarak gelecek hedeflerinin güçlü temellerini atar. Dönüşüm gerektiren alanları belirler; değişimin neden ve nasıl yapılması gerektiği konusunda yol göstererek her daim ileriye gitmenize yardımcı olur.

Denetim Yaklaşımımız

En iyi hizmet sizi tanımakla başlar… Risk odaklı denetim yaklaşımımız ve sektörünüzde tecrübeli ekibimizle “sizin işiniz; bizim işimizdir” ilkesi ile çalışırız.

Müşterilerimiz için sağlanacak hizmetlerde önceliğimiz; Hizmet kapsamımız içerisinde olan alanlarda gerçekleştireceğimiz denetimin en yüksek performansta olmasıdır. Hedeflediğimiz; müşterilerimizin üst düzey yönetimine, yönetim kuruluna ve hissedarlarına karşı denetimin doğruluğu üzerine belirteceğimiz görüş ile ilgili olan profesyonel sorumluluğumuzun yerine getirilmesidir.

Profesyonel Denetimlerimiz aşağıda ki alanlardadır.

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri
  2. Bağımsız 3. Göz Yasal Uygunluk Denetimleri
  3. RES, HES ve GES Saha Denetimleri
  4. Çevre ve ÇET Uygunluk Denetimleri
  5. Mimari Proje Uygunluk Denetimleri
  6. TÜRK-AK Akreditasyon Denetimleri
  7. Yönetim Sistemleri Dokümantasyon Denetimleri
  8. Acil Durum Uygunluk Denetimleri
  9. Kurumsal Risk Analizi Denetimi
  10. Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Denetimi

OSGB 2. Taraf Denetimleri

Çevre 2. Taraf Denetimleri

Bağımsız 3.Göz Denetimleri

Yasal Uygunluk Denetim ve Raporlama

Özel Denetim Hizmetleri