Detam Özel İstihdam Kimdir ? 

Geçici iş ilişkisi işverenin işçisini, aralarındaki iş sözleşmesi uyarınca yükümlü olduğu işi başka bir işverene karşı ifa etmesi için geçici olarak o işverene devretmesi ile kurulan iş ilişkisidir.

Geçici iş ilişkisinde işçi geçici bir süreyle başka bir işveren adına ve hesabına çalışır.

DETAM Türkiye’nin ilk Özel İstihdam Bürosu sıfatıyla istihdam ve Geçici İşçilik alanında aşağıda ki hizmetleri vermektedir.

 

  1. Personel İstihdam Hizmetleri
  2. Yurt dışı Çalışma İzinleri
  3. Geçici İşçilik Hizmetleri