Yangın Risk Mühendisliği Hizmetleri

DETAM Yangın Mühendisliği Departmanı 1996 Yılına dayanan Tecrübesi ile, İşletmelerin ihtiyacı olan yangın korunum sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre tanımlanması, farklı disiplinler arasında koordinasyon ve entegrasyonun sağlanması gibi konularda yangın mühendisliği hizmetleri verilmektedir.

Projelerin başlangıç aşamasından, tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde ihtiyaç duyulan sistemlerin, ekipmanların ve saha uygulamalarının kontrolü, mevcut sistem ve projelerin ulusal ve uluslararası standartlara göre yeterliliklerinin raporlanması ve yangın korunum sistemlerinin test, işletme ve bakım prosedürlerinin incelenmesi verilen hizmetler arasındadır.

  • Yangın korunum sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre tanımlanması
  • Projelendirme aşamasında farklı disiplinler arasında koordinasyon ve entegrasyonların sağlanması
  • Satın alma, ekipman seçimi ve saha uygulamaları aşamasında mühendislik hizmetleri
  • Mevcut projelerin ulusal ve uluslararası standartlara göre yeterlilik kontrolleri ve raporlanması
  • Mevcut yangın korunum sistemlerinin test ve denetimi

Mevcut yangın korunum sistemlerinin işletme ve bakım prosedürlerinin yeterlilik kontrolü ve raporlanması