Detam İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Mühendislik Laboratuvar Sağlık Eğitim Blog
Blog2021-09-22T12:08:34+03:00

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

Ekim 16th, 2021|

16 Ekim 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31630 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş [...]

BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Ekim 13th, 2021|

13 Ekim 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31627 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve [...]

Bazı Tebliğlerin Yürürlülükten Kaldırılması

Eylül 30th, 2021|

                                                                                                                                                                             30.09.2021BİLGİLENDİRME NOTU1- Bilindiği gibi, “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, raporlu personelin, istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi [...]

Asgari Ücret Desteği 2021 Bilgilendirme Notu

Temmuz 26th, 2021|

                                                                                                                                  26.07.2021 BİLGİLENDİRME NOTU Bilindiği gibi, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret desteği ile ilgili yasal düzenleme TBMM tarafından kabul edilerek yasalaşmıştır. Söz konusu Yasa, 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğinden, şartları sağlayan işverenler 2021 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir. Yararlanılacak Destek [...]

İşverenin gece vardiyasında işçiyi 12 saat çalıştırması yasal mıdır?

Haziran 18th, 2021|

Ekonomik şartlar ve işin gereğinden kaynaklanan bazı durumlarda işyerlerinde 24 saat kesintisiz çalışma yapılması zorunludur. Yirmi dört saat çalışmayı gerektiren bu düzen, zorunlu olarak vardiyalı çalışma sistemlerini gündeme getirmiştir. Peki, işverenin gece vardiyasında işçiyi 12 saat çalıştırması yasal mıdır? Genel olarak günlük en fazla çalışma süresi 11 saattir. Bu [...]

Çevre Denetim Yönetmeliği Yayınlandı

Haziran 14th, 2021|

12 Haziran 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31509 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlere gerçekleştirilecek denetimlere, denetim [...]

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Mart 19th, 2021|

19 Mart 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31428 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe [...]

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRELERİ UZATILDI

Şubat 19th, 2021|

                                           BİLGİLENDİRME NOTU   Cumhurbaşkanlığınca 19.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3556 sayılı Karar ile; Covit-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar kısa [...]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN COVID-19 ÖNLEME ÇALIŞMALARINA ETKİSİ

Şubat 8th, 2021|

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN COVID-19 ÖNLEME ÇALIŞMALARINA ETKİSİ “COVID-19’ Un İşletmeniz Üzerindeki Etkisini Yok Etmek İçin Güvenlik Kültürünüzü Sağlıklı Tutun. “   2020 Yılı Nisan ayı itibariyle Dünyamızda baş gösteren ve halen devam etmekte olan KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİ, Ülke, Firma ve Bireysel bazında Toplumlar, üzerinde derin bir etkiye [...]

KORONAVİRÜS SONRASI ÇALIŞANLARDA OLUŞABİLECEK KAYGI , PANİK VE KORKU ( ANKİSİYETE ) SORUNLARI

Ocak 20th, 2021|

Kaygı normal bir duygudur. Bu, beynimizin strese tepki verme ve bizi ilerideki potansiyel tehlike konusunda uyarma şeklidir. KORONAVİRİS Tedbirlerini gevşetmiş ülkelerde, COVİD-19 salgınının insan üzerinde KAYGIYA dayalı büyük bir TRAVMA yaşatmış olduğunu her gün yayınlanan görüntülü  medya haberlerinde açıkça görmekteyiz. Korkarız ki; Ülkemiz de de Küresel COVİD 19 salgınıyla [...]

SORU VE YANITLAR IŞIĞINDA KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Ocak 12th, 2021|

İŞVEREN,ÇALIŞAN VE İSG PROFESYONELLERİ İÇİN  İŞYERİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİNE KATKI SAĞLAYACAK SORU VE YANITLAR Bilindiği üzere, Korona virüs hastalığı (COVID-19), yeni keşfedilen virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 virüsü ile ENFEKTE olan çoğu insan, hafif ila orta derecede solunum yolu hastalığı yaşayarak hiçbir özel tedavi gerektirmeden iyileşebilmektedir. Ancak, Yaşlı [...]

2021 YILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI YAYINLANDI

Aralık 25th, 2020|

24 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31344 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2021/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı [...]

GEMİLERDE İŞ KAZALARI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Aralık 15th, 2020|

GİRİŞ: Literatürde, gemi çalışanlarının gemilerde iç içe oldukları tehlikeli işler ve gemi operasyonları ile ilgili çok sayıda ILO ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kaynağına rastlanmaktadır. Bunlardan; ILO'nun 1981 tarih ve 164 sayılı Mesleki Emniyet ve Sağlık Tavsiye Kararı'nda, tehlikelerin kaynağında bertaraf edilmesi prensibine de riayet edilmek suretiyle, farklı iş [...]

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kasım 6th, 2020|

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı.  Aşağıda Detayları inceleyebilirsiniz. 6 Kasım 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31296 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri [...]

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Kasım 6th, 2020|

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı , Aşağıda , yönetmelik detaylarını inceleyebilirsiniz. 6 Kasım 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31296 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de [...]

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Kasım 6th, 2020|

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yayınlandı Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 6 Kasım 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31296 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans [...]

BİNA İNŞAATLARINDA KULLANILACAK AHŞAP VE METAL ESASLIKALIPLARIN VE TAŞIYICI KALIP İSKELELERİNİN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Kasım 6th, 2020|

BİNA İNŞAATLARINDA KULLANILACAK AHŞAP VE METAL ESASLI KALIPLARIN VE TAŞIYICI KALIP İSKELELERİNİN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI Bu tebliğde Özellikle inşaatlarda iskele standardı ve kontrol formlarının zorunluluğunu istenmektedir. Detaylara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 6 Kasım 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31296 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: [...]

İstatistiklerle Türkiye’de İSG Görünümü

Ekim 20th, 2020|

T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından temmuz 2020'de yayınlanan İstatistiklerle Türkiye'de İSG Görünümü kitapçığı yayınlanmıştır. Bu Kitapçıkta başlıca  ; İŞYERİ VE ÇALIŞANLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER AVRUPA VE DÜNYA ÜLKELERİNDE İSG İSTATİSTİKLERİ SERTİFİKA, YETKİ BELGELERİ [...]

İŞYERLERİNİZDEKİ SAĞLIK YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİN

Ekim 13th, 2020|

İşyerlerinde yürütülmekte olan faaliyet sürecinde, yapılan işle ilgili olarak çalışanların maruz kaldıkları  “ KAS – İSKELET BOZUKLUKLARININ “ Sağlıklı İşyeri yaratılmasında, en önde gelen odak noktası olmasının çok geçerli bir nedeni vardır.  Çünkü SIRT AĞRISI ve BOYUN AĞRISI insanı güçten düşüren en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Bugün, Gelişmiş ülkeler [...]

Tüm İlk Yardımcıların Dikkatine

Ekim 1st, 2020|

- 27.08.2020 tarih ve 31226 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliğindeki değişiklik ile birlikte  Temel İlk Yardım Eğitimlerinde OED ( Otomatik Eksternal Defibrilatör) Kullanımı zorunlu hale getirildi - İlk Yardım Sertifikasına sahip her kişinin 27.08.2021 tarihine kadar 2 saat sürecek olan OED ( Otomatik Eksternal Defibrilatör) Eğitimi alması [...]

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Haziran 28th, 2020|

27.06.2020 27 Hazran 2020 CUMARTESİ https://www.resmgazete.gov.tr/eskler/2020/06/20200627-2.htm 1/1 27 Haziran 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31168 YÖNETMELİK Sanay ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler le İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’n 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının [...]

COVİD-19 SONRASI İŞE BAŞLATILACAK İŞÇİLERİN SAĞLIK TETKİKLERİ ZORUNLUMUDUR ?

Haziran 20th, 2020|

Bugünkü yazımızda,  Haziran ayı itibariyle  “ Yeni Normal Dönemde” İş başı yapan çalışanların; İşe başlatılmadan önce “ Sağlık Durumları” ile ilgili olarak, sağlık kontrolünden geçmelerinin zorunlu olup olmadığı, 3 aylık bir süreden sonra yeniden iş başı yapacak olmaları nedeniyle sağlık muayeneleri sürecinde, durumlarını belirleyecek Sağlık Tetkiklerini yaptırma zorunluluğunun bulunup [...]

Go to Top