Blog

Blog2020-03-14T15:52:03+03:00

PRİMLERİN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU 03.04.2020

Nisan 3rd, 2020|

PRİMLERİN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU Bilindiği gibi, 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca; a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin, b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş [...]

İŞ SAĞLĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİ TARAFINDAN İŞYERLERİNDE COVİD 19 VİRÜSÜNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Nisan 1st, 2020|Tags: , , , , |

İŞ SAĞLĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİ  TARAFINDAN İŞYERLERİNDE COVİD 19 VİRÜSÜNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER  GİRİŞ: Değerli Okurlarımız; Bilindiği üzere, CORONAVİRUS Hastalığı 2019 (COVID-19), SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir solunum hastalığıdır.2020 yılı Ocak ayından bu yana dünyamız tüm insanlık için büyük bir tehlike arz eden bu virüse karşı yoğun bir mücadele vermektedir.  [...]

Kısa çalışmada değişen koşullar!

Mart 25th, 2020|

BİLGİLENDİRME NOTU Kısa çalışmada değişen koşullar! TBMM Genel Kurulunda 24.03.2020 tarihinde kabul edilen Torba Yasa ile “Kısa Çalışma” ile ilgili bazı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi, kısa çalışma kapsamına giren sigortalıların son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmaları ve son 120 günde hizmet akdine istinaden çalıştırılmış [...]

SALGIN HASTALIK OLAN COVİD-19 A (CORONA VİRÜSÜ) KARŞI İŞYERLERİNDE YAPILACAK HAZIRLIK VE MÜDAHALE

Mart 24th, 2020|

SALGIN HASTALIK OLAN COVİD 19 A (CORONA VİRÜSÜ) KARŞI İŞYERLERİNDE YAPILACAK HAZIRLIK VE MÜDAHALE “Salgın Hastalığa Karşı Hazır Değilseniz Etkili Bir Şekilde Yanıt Veremezsiniz”  Hazırlık Neden Önemli? Ülkemizde ki her bir Kurum ve Kuruluş COVİD 19 olarak adlandırılan CORONA VİRÜSÜNÜ önlemeye hazır olmalıdır. Bu alanda atılacak her bir eylem/eylemsizlik, [...]

COVİD 19 (CORONA VİRÜSÜ) İLE MÜCADELEDE İSG PROFESYONELLERİNİN ROLÜ

Mart 24th, 2020|

COVİD 19 (CORONA VİRÜSÜ) İLE MÜCADELEDE İSG PROFESYONELLERİNİN ROLÜ  COVİD 19 NEDİR? Dünya Sağlık Örgütü  (WHO), COVID-19'u artık  PANDEMİK ( Pandemi eski yunanca bir tabir olup, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır) olarak kabul etmiştir. [...]

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru

Mart 24th, 2020|

Birincil sekmeler Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Bakanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında bir Genel Tebliğ hazırlanmıştır. Bu Tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle, [...]

ŞİRKETLER CORONA VİRÜS TEHDİDİNE NASIL HAZIRLANMALI

Mart 23rd, 2020|

Hükümetin Almış olduğu karar doğrultusunda KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE Başvurularınızı mutlaka yapınız. Dünya Sağlık Örgütü ve devlet kurumlarından bilgi toplayınız. İş sürekliliği planlarını gözden geçirin. Küresel ve yerel koşullar değiştikçe politikaları değerlendirmeye ve güncellemeye devam ediniz. Seyahat gerektiren ve zorunlu olmayan toplantıları ertelemeyi değerlendirin. Teknolojiden destek alarak uzaktan çalışma olasılıklarını iş [...]

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama

Mart 19th, 2020|

Detam Group Bilgilendirme; Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama ... Detam Bilgilendirme Notu 19.03.2020 Muhtasar ve Beyanname Ertelenmesi Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları 1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri 2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 3. Otomotiv 4. Lojistik-Ulaşım 5. Sinema ve Tiyatro [...]

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Mart 19th, 2020|

Değerli Paydaşlarımız, Coronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan "KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK" ile ilgili olarak hazırladığımız Detam Group olarak Bilgilendirme Notu ekte sunulmuştur. Saygılarımızla,                                               [...]

Rücu Davası Nedir?

Mart 17th, 2020|

Rücu davası kaza sonucunda SGK tarafından açılan bir dava biçimidir. Kaza sonucunda, kazazedenin mağdur olmaması için, meydana gelen maddi kayıplar, öncelikle SGK tarafından karşılanmakta. SGK tarafından yapılan bu masraflar bilahare, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 76. Maddesi gereğince olaydaki kusurları oranında İşverene, üçüncü şahıslara veya işçiye rücu edilmektedir.

Manevi Tazminat Nedir, Etkileyen Hususlar Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Manevi tazminat kaza sonucunda, Duyulan elem ve acı ruhsal dengenin bozulması, yaşama sevincinin azalması sebebiyle Borçlar Kanunu 56 maddesi gereğince verilen tazminattır.  Düzenlemede; ““Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar [...]

Maddi (İş Göremezlik ) Tazminatı Nedir?

Mart 17th, 2020|

Bu tazminat, kişinin uğramış olduğu gelir kaybı ve yıpranma sebebiyle ödenmesi gereken bir tazminattır. İş göremezlik tazminat hakkı, Borçlar Kanununda yer alan “Mağdurun çalışma gücünü yitirmesinden ya da iktisadi geleceğinin sarsılmasından doğan zararın tazmin edilmesi gerekir.”  Hükmünden doğmaktadır. Amaç: işçinin çalışma gücünde meydana gelen eksilme nedeniyle uğradığı gelir kaybının giderilmesidir.

Hukuki Yaptırımlar Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Manevi Tazminat SGK (Hak Sahib Maddi Tazminat( İş Göremezlik /Destekten Yoksun Kalma) ine Gelir-Evlenme ve Cenaze Yardımı /Rücu)

Ceza Davalarında Hazırlık Soruşturması Nasıl Hazırlanır?

Mart 17th, 2020|

Belediye hudutları içinde ise, ilgili polis karakolu, dışında ise, jandarma karakolu olay yerine acele elemanını gönderir Veya tanıkları çağırır. Düzenlenen tutanak Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir. Savcı, kaza yerine bir bilirkişi ile olay yerine gelir. Birlikte kanıtları toplarlar Görgü tanıklarının ifadeleri alınır Tutuklama kararına varırsa kararı ceza hâkiminden alır. Savcının yaptığı [...]

Cezai Yaptırımlar Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Cezai Yaptırımlar ikiye ayrılır. Ceza Davası ; Taksirle Öldürme,(2-6 Ay Hapis) Taksirle Yaralama (3 Aydan – 1 Yıla Kadar Hapis/Adli Para Cezası ) İş Hukuku : İdari Yaptırım (Kapatma, Durdurma, Alı koyma)/İdari Para Cezaları

Taksirli Suç Nedir?

Mart 17th, 2020|

Taksirli suç; eyleminden doğacak sonucun önceden tahmin edilebilir, öngörülebilir olmasına karşın sonucun istenmemesi ama gerekli önlemlerin alınmamış olmasıdır. İş kazası sonucu yaralanma veya ölümde, sanıkların cezalandırılmasında; Olumsuz sonuca neden olan eylemin iradi olması, Sonucun öngörülebilir olması, Failin sonucu istememiş bulunması, Eylem ile sonuç arasında illiyet bağı olması, dikkate alınır.

İşverenin Sorumluluğunda Kusurun Rolü Nedir?

Mart 17th, 2020|

Sorumluluktan bahsedilebilmesi için, aynı zamanda bir zararın oluşması gerekmektedir. Olay sonucunda, işçinin 10 gün ve daha az işinden gücünden geri kalması (Rapor alması) durumunda,  kazazede şikâyet ederse ceza davası açılır. Kişinin işinden gücünden geri kalması(Rapor alması) 10 günden daha fazla olursa (Kamusal niteliği olan bir suç sayıldığından)  şikâyet olmasa bile [...]

İş Ekipmanı Nedir, Kontrolleri Ne Kadar Süre İle Kim Tarafından Yapılır?

Mart 17th, 2020|

Mevzuatta İş Ekipmanı, “İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat” olarak tanımlanmıştır. İlgili Yönetmeliğin ekinde belirtilen iş ekipmanları ile ilgili standartlara göre periyodik kontrollerinin yapılması gerekir. Örneğin kule vinç, mobil vinç, caraskal gibi kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolleri yılda bir defadır. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi, iş ekipmanlarının [...]

Yapı İşlerinde İsg Faaliyetlerinin Denetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Mart 17th, 2020|

Şantiyede yürütülen İSG faaliyetlerinin denetimi için yalnızca İSG Profesyoneli olan ve çoğu kez kısmı zamanlı çalışan personeller dışında, işlerin yapıldığı anda dinamik olarak değişen riskleri anında yönetebilecek sayıda İSG Destek Elamanı(Saha Denetmeni) görevlendirilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bu denetmenlerin sayısının belirlenmesinde, iş programı, iş yapış biçimi ve ortaya çıkan risklerin kontrol [...]

Tespit Ve Öneri Defteri Nedir?

Mart 17th, 2020|

İş yerlerinde; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan, İşkur veya noter tarafından her sayfası onaylanmış olan defterdir. Bu defter, iş yerinde iş güvenliği [...]

Çalışanların Özlük Dosyası İçeriği Nasıl Olmadır?

Mart 17th, 2020|

İşveren; çalıştırdıkları her işçi için bir özlük dosyası tutmak, (4857/Md.75) bu dosyada, işçinin kimlik bilgileri yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek  zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren; işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka [...]

Sağlık Güvenlik Dosyası Nedir?

Mart 17th, 2020|

Her yapı işinde, proje süresince birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası hazırlanması yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu dosyanın proje tamamlandıktan sonra           temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine [...]

Neden İş Sağlığı Ve Güvenliği Planı Hazırlanmalıdır?

Mart 17th, 2020|

İş sağlığı ve güvenliği planı, yapı uygulaması sırasında sağlığa ve güvenliğe uygun iş koşullarının elde edilmesi için dinamik bir iş aracıdır. Bu şekilde planlanmış ve belgelendirilmiş olan bir iş sağlığı ve güvenliği uygulamasıyla yapılan faaliyetler kalıcı olarak iyileştirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği planı bu sayede yapı işlerinin kazasız, sağlığa uygun, [...]

Yıllık Çalışma Planı Ve Yıllık Değerlendirme Planı Nedir

Mart 17th, 2020|

Yıllık Çalışma Planı: İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda,  tehlikeli olayın tekrarlanmaması için, yapılmış olan inceleme ve araştırmalar ile gerekli önleyici faaliyetlerin yer aldığı, bir sonraki yılda [...]

Sağlık Ve Güvenlik Planı Nedir? Nereye Ve Ne Zaman Bildirilecektir?

Mart 17th, 2020|

Sağlık Planı, Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plandır. Yapı İşleri Yönetmeliği [...]

Kkd Nedir? Yapı İşlerinde Sıkça Kullanılan Kkd’ler Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Kişisel koruyucu donanım(KKD), risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılan çalışanların kullanması için tasarlanmış ekipmanlardır. Yapı işlerinde kullanılan KKD’ ler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Koruyucu baretler, Kulak koruyucuları, Toz maskesi, Ateşe dayanıklı koruyucu giysi (kaynak işleri), Eldiven, Delinmez ve kaymaz [...]

Şantiyede Kimlere Meslek Eğitimi Aldırmak Zorunluluğu Bulunmaktadır?

Mart 17th, 2020|

13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik uyarınca;  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları ve aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur.

Mesleki Eğitim Nedir?

Mart 17th, 2020|

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte” mesleki eğitim aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. “Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel [...]

Sağlık Ölçümleri Ve İşe Giriş Muayeneleri İle İlgili Yasal Gereklilikler Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Yasal mevzuata göre, çalışanların işe girişlerinde sağlık muayenelerinin işyeri hekimi tarafından yapılması zorunludur ve işe girişte iş uygun oldukları iş yeri hekimi tarafından belgelenmeyenler yapı işlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca, çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını gereklidir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Zorunlu Eğitimleri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Zorunlu Eğitim Konuları üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar: Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş yeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk [...]

Eğitimler Nasıl Ve Kimler Tarafından Belgelendirilecektir?

Mart 17th, 2020|

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. Eğitimlerin iş yeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

Eğitim Verebilecek Kişi Ve Kuruluşlar Kimlerdir?

Mart 17th, 2020|

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; İş yerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri tarafından, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından uzmanlık alanları dikkate [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimin Temel Prensipleri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir. Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Nedir? Yapı Sektöründe Bu Eğitimler En Az Kaç Saat Olarak Verilir?

Mart 17th, 2020|

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e” göre; iş güvenliği eğitimini tamamlamamış çalışanlar işe başlatılamaz. Verilecek eğitim konuları çok tehlikeli bir iş kolu olan yapı işlerinde 16 konu başlığı altında toplanmıştır. Bu eğitimler çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yıllık 16 saattir.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Koordinasyonu Nedir?

Mart 17th, 2020|

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunma çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulun Yükümlülüğü Var mıdır?

Mart 17th, 2020|

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yükümlülükleri aşağıda ki başlıklar altında toplanır. Yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iş yerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle iş yerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar. Kurullar, [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Nasıl Çalışır?

Mart 17th, 2020|

Kurul aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır. Kurullar ayda en az bir kere toplanır. (Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli iş yerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. (Gündem, sorunların [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;   Sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, İş sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek, İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuruluna Eğitim Aldırma Zorunluluğu Var Mıdır?

Mart 17th, 2020|

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda görev alacak olan, Kurul üye ve yedeklerine, İşveren tarafından, aşağıda yer alan, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, eğitim aldırılması zorunludur. Kurulun görev ve yetkileri, İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, İletişim teknikleri, Acil durum önlemleri, Meslek [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Nedir? Kimlerden Oluşur?

Mart 17th, 2020|

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve [...]

Yapı Alanında Diğer Üçüncü Kişilerin Sorumlulukları Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Yapı alanında zaman zaman Asıl İşveren ve Alt işveren dışında kalan ve Tedarikçi olarak tanımlanan kişilerde görev alabilmektedir. Mevzuatımızda kendi nam ve hesabına çalışanlar olarak tanımlanan bu kişiler, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı ve talimatlarını dikkate almak zorundadırlar.

Çalışan Temsilcisi Ve Destek Elemanı Nedir? Kimler Arasından Seçilir? Görevleri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan İş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurularak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama [...]

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

İş yerinde Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler. Çalışanların, işveren/İşveren vekili tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli [...]

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Ne Demektir?

Mart 17th, 2020|

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların, yakın tehlike karşısında gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınması demektir.Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Çalışan yakın tehlikenin söz konusu olması halinde kurula, kurulun bulunmadığı iş yerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. [...]

Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Acil Durum Planları Kim Tarafından Hazırlanacaktır?

Mart 17th, 2020|

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır. Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin iş yerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.

Acil Durum Dokümantasyonunda Gereken Asgari Bilgiler Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Hazırlanacak olan Acil durum planının   asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde bilgileri içermesi gerekir. İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı, Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı, Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi, Belirlenen acil durumlar. Alınan önleyici ve sınırlandırıcı Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, Aşağıdaki unsurları içeren iş yerini veya iş yerinin bölümlerini gösteren [...]

Acil Durumlar Nasıl Belirlenir?

Mart 17th, 2020|

İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. c)İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimal

Acil Durum Eylem Planı Nedir?

Mart 17th, 2020|

İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana Acil Durum Eylem Planı denir. Proje Sorumlusu, Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip [...]

Asıl İşveren Ve Alt İşverenin Aynı İşyerinde Bulunduğu Durumlarda, Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılacaktır?

Mart 17th, 2020|

Bir iş yerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. c) Asıl işveren, alt [...]

Birden Fazla İşverenin Bulunduğu İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Çalışması Nasıl Yapılmalıdır?

Mart 17th, 2020|

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer   işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi   gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.

Risk Değerlendirmesi Dokümanlarının Bakanlığa Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Mart 17th, 2020|

İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri, söz konusu Yönetmeliğin “Dokümantasyon” başlıklı 11 nci maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde dökümante edilmelidir. Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin "Risk uyarınca bahsi geçen dokümanın yine aynı maddede sayılan kişilerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanmış olması, dokümanın sayfalarının numaralandırılarak, gerçekleştiren kişiler [...]

İşin Durdurulması Halinde İtiraz Nereye Ve Nasıl Yapılacaktır?

Mart 17th, 2020|

İşin durdurulmasına karar verilmesi halinde, belirtilmiş olan eksikliklerin giderilmesi giderilme tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edilir. Ancak, İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir. Yönetimce, işin durdurulmasını gerektiren hususların [...]

İşin Durdurulması Ne Demektir ? Hangi Hallerde İş Durulur ? İş Durdurma Kararını Kim Verir?

Mart 17th, 2020|

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılan teftişlerde, İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, iş [...]

Risk Değerlendirmesi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Mart 17th, 2020|

Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. İşyerinin tertip ve düzeni. Genç, yaşlı, engelli, Gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile Kadın çalışanların İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği [...]

Risk Değerlendirme Aşamaları Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere; Tehlikeleri Tanımlama, Riskleri Belirleme Ve Analiz Etme, Risk Kontrol Tedbirlerinin Kararlaştırılması, Dokümantasyon, Yapılan Çalışmaların Güncellenmesi Ve Gerektiğinde Yenileme

Risk Değerlendirmesini Kim/ Kimlar Tarafından Yapılır?

Mart 17th, 2020|

Risk değerlendirmesi İş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen tüm çalışmaları kapsar. Bu çalışmada mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskleri konu hakkında bilgi sahibi olan uzman ve çalışanlar yer alır. Risk değerlendirmesi mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen ekip tarafından gerçekleştirilir. (Bunlar asgari olup, iş yerinin [...]

Risk Değerlendirmesi Hangi Çalışmaları Kapsar

Mart 17th, 2020|

Risk değerlendirmesi, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin  belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları kapsar. İş yerindeki tüm faaliyetler düzenli olarak risk değerlendirmesine tabi tutulur ve belirli süreçlerde Revize edilir.

Risk, Önleme Ve Risk Değerlendirmesi Ne Demektir?

Mart 17th, 2020|

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Önleme: İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür. Risk değerlendirmesi: iş yerindeki faaliyetlerin değişkenlik göstermesini takip eden yeni risklerin de ihtiva [...]

İş Kazası Dosyasında Bulunması Gereken Asgari Evraklar Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

İş yerinde gerçekleşen bir kaza sonrasında, hem idari incelemeler, hem de yargı süreci için kaza ile ilgili bir dosya hazırlanmalıdır. Dosyadaki kayıtlara kaza ile ilgili tüm bilgiler eklenmeli ve dosyanın sonuna personelin özlük dosyası eklenmelidir. Bu dosyada asgari olarak aşağıdaki belgeler bulunmalıdır: Personelin Özlük Dosyası İş kazası bildirim formu(İnternet üzerinden [...]

İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Nereye, Ne Kadar Süre İçerisinde Bildirilmelidir?

Mart 17th, 2020|

İş kazası geçiren personelin işvereni, personeli kaza geçirdikten sonra;Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını 3 gün içerisinde ilgili SGK İl Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir. Yine;  Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından işverene bildirilen meslek hastalıkları, [...]

Şantiyelerde Kazaların Önlenmesi İçin Neler Yapılmalıdır?

Mart 17th, 2020|

Herhangi bir yapı işinde her şeyden önce iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları için bir yönetim sistemi kurulmalıdır. Bu yönetim sistemi yasal mevzuata uyum kadar şantiyedeki işleyişi de kapsayacak bir gelişkinlikte olmalıdır. Projede iş programlarının belirlenmesi(iş yapış sürelerinin belirlenmesi), iş yapış yöntemlerinin belirlenmesi, iş bütçesinin oluşturulması gibi süreçlerde İSG mutlaka önemli [...]

Kişisel Koruyucuların Zimmetle Verilmesi Yeterli Midir?

Mart 17th, 2020|

Yeterli değildir. İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde   kullanmaları için her türlü tedbiri  almalıdır. (Denetleme, Kullanmaya Zorlamalı, Kullanmayanları Cezalandırma, Alışkanlık Haline getirenleri işten çıkarmak durumundadır)“İşveren 8 saatlik çalışma süresinde işbaşında 5 dakika koruyucusuz çalışmak hiç koruyucu kullanmamakla eşdeğerdir.”

İş Kazaları Önlenebilir Mi?

Mart 17th, 2020|

Evet, İş Kazaları önceden alınacak tedbirlerle %98 önlenebilir. İş Kazalarının; %88’ U GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR; (BAZILARI) Güvenliği önemsememek Tehlikeli cihazlar kullanmak Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak Kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak % 10’ İ  GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR: (BAZILARI)  Yeteri derecede korunmamış makine ve cihazlar Gerekli koruyucu malzemenin olmaması Hatalı, pürüzlü, kaygan,  çatlak [...]

Kazaların Oluşumunda Yönetime Bağlı Temel Etkenler Nedir?

Mart 17th, 2020|

Kazaların oluşumunda çevreye bağlı 7 temel neden bulunmaktadır. Bunlar Yetersiz yönetim organizasyonu, Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar, Yetersiz güvenlik yönetim planı, Eğitim ve öğretim yetersizliği, Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik 6-Uygun olmayan personel istihdamı, Yetersiz sağlık kontrolleri vb.

Kazaların Makineye Bağlı Temel Etkenleri Nedir?

Mart 17th, 2020|

Kazaların Makineye bağlı 5 temel nedeni bulunmaktadır. Bunlar Hatalı makine ve ekipman yerleşimi, Eksik veya kusurlu koruyucular, Yetersiz standardizasyon, Yetersiz kontrol ve bakım, Yetersiz mühendislik hizmetleri vb    

Kazaların İnsana Bağlı Temel Etkenler Nedir?

Mart 17th, 2020|

Kazaların insana bağlı 3 temel nedeni bulunmaktadır. Bunlar Psikolojik Nedenler : (Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış vb.)                                    Fiziksel Nedenler : (Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.)                       İş yeri Nedenleri              : (İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.)

Kazaların Temelinde Hangi Ana Etmenler Bulunmaktadır ?

Mart 17th, 2020|

Kazaların Temelinde (4M ) olarak adlandırılan 4 Ana etken bulunmaktadır. Man (İnsan) = Hatalara neden olan İnsan Faktörü Machine (Makine) = Uygun olmayan kurucusuz Makine ve Ekipman gibi Fiziksel Faktörler Media(ortam-Çevre = Bilgi bilgilendirme, Çalışma Metotları ve çevresel faktörler Managemant (Yönetim)= Yönetimsel Faktörler

İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar; Kazaya uğrayanın sigortalı olması, Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması, Sigortalının yer ve zaman itibariyle 5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması, Kazada nedensellik “illiyet” bağının bulunmasıdır.

İş Kazası Nedir?

Mart 17th, 2020|

İş Kazası; İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır.

Ramak Kala Olay Ne Demektir ?

Mart 17th, 2020|

Ramak Kala, Kıl payı kurtarılmış olay demektir. Meydana gelen Her 1 Majör olayın arkasında 10-50 Minör Kaza,30-80 Maddi Hasar,300-600 Ucuz Atlatma vardır. Bu nedenle Ramak Kala olayları, 6331 Sayılı Kanun ile getirilmiş Pro aktif Yaklaşım uyarınca  rapora dönüştürülmek zorundadır.

Yüksekte Çalışma Nedir?

Mart 17th, 2020|

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her yer “yüksek” olarak tanımlandığı iş bu tanıma uygun her türlü alanda yapılan çalışma; “yüksekte çalışma” olarak kabul edilir.

Yapı Sektöründe Başlıca Riskler Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Yapı Sektöründe başlıca riskler şunlardır. Yüksekten düşme Hareketli bir aracın çarpması Elektrik çarpması Kazı sırasında yaralanma Düşen nesnelerin çarpması Ağır malzeme kaldırılması sonucu sırt ağrıları Tehlikeli maddelerle temas Gürültüden dolayı işitme kaybı  

Defteri Hangi Mercilerce Onaylanabilecektir.?

Mart 17th, 2020|

Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından [...]

Onaylı Defter Nedir, Kimler Tarafından Tutulacaktır?

Mart 17th, 2020|

Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan defteri, Noter veya Kurum tarafından imzalanacaktır.

İşyeri Hekiminin Yükümlülükleri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

İş yeri hekimleri, işverenin ve iş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. İş yeri hekimleri, işverene karşı sorumludur. İş yeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren hallerin işveren [...]

İşyeri Hekiminin Yetkileri Nelerdir?

Mart 16th, 2020|

İş yeri hekiminin yetkileri şunlardır. İş yerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. İş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. Görevinin gerektirdiği konularda [...]

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

Mart 16th, 2020|

İşyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yapacakları görev aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmaktadır. Rehberlik; Risk değerlendirmesi; Sağlık gözetimi; Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İlgili birimlerle işbirliği;

İşyeri Hekimlerinden Aranılacak Nitelikler Nedir?

Mart 16th, 2020|

İşverence iş yeri hekimi olarak görevlendirilecekler, mevzuat uyarınca geçerli iş yeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır. Mevzuata göre görev yapmak üzere atanan işyeri hekimleri için hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş yeri hekimine verilemez. Vardiyalı çalışma yapılan iş yerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde İş yeri Hekimi görevlendirmesi yapılır.

İsg-Katip Nedir, Uzmanların İsg Katipe Kaydı Zorunlumudur?

Mart 16th, 2020|

İSG- KATİP,  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerinin görevlerinin geçerli olabilmesi için bu kayıt sistemine kaydolmaları gerekir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir?

Mart 16th, 2020|

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetleri sunmak amacıyla kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Yapı Sektöründe Görevlendirilmesi Gereken İsg Profesyonelleri Hangileridir?

Mart 16th, 2020|

Yapı işleri Çok Tehlikeli İşler Sınıfında olduğu için, İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve 10’dan fazla çalışanınız varsa sağlık Personeli Bulundurma zorunluğunuz bulunmaktadır. Çalışanlarınız arasında ilgili belgeye sahip olanları görevlendirebileceğiniz gibi, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık güvenlik birimlerinden de alabilirsiniz. Ancak kendi bünyenizde görevlendirmeniz halinde, [...]

Sağlık Güvenlik Koordinatörünün Görevleri Nelerdir?

Mart 16th, 2020|

Koordinatörlerin görevleri projenin iki safhasında ayrıdır: Proje hazırlık aşamasında Sağlık ve güvenlik planının yapılması,           Sağlık ve güvenlik dosyası hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Proje uygulama aşaması a) Risklerden korunma ilkelerinin uygulanmasını koordine eder; b) İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve kendi nam ve hesabına çalışanların korunmasını, sağlık ve güvenlik [...]

Proje sorumlusunun işyerinde sağlık ve güvenlik koordinatörü ataması, işveren ve proje sorumlusunun sorumluluğunu ortadan kaldırır mı?

Mart 14th, 2020|

Proje sorumlusunun işyerinde sağlık ve güvenlik koordinatörü ataması, işveren ve proje sorumlusunun sorumluluğunu ortadan kaldırır mı?   İş sağlığı ve güvenliği konularında bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmesi; proje sorumlusunun, işveren ve alt işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

İş sağlığı ve güvenliği sorumluluk ilkesi ve sınırları nedir?

Mart 14th, 2020|

İş sağlığı ve güvenliği sorumluluk ilkesi ve sınırları nedir? İşletmesindeki iş güvenliğinden öncelikle, şirket sahibi sorumludur. Şirket sahibi bu yükümlülüğünü yazılı olarak devretmek suretiyle, işletmedeki başka amirleri kendi sorumluluğuna dâhil edebilir. Uygun amirin seçilmesinden de şirket sahibinin yalnız kendisi yetkili ve sorumludur. Ancak bu sorumluluk, işletme ve iş yerinin tümünü [...]

“İş sağlığı ve güvenliği” ne demektir; amacı nedir?

Mart 14th, 2020|

“İş sağlığı ve güvenliği” ne demektir; amacı nedir? İş güvenliği; iş yerlerinde işin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. İş güvenliğinin amacı; doğru önlemleri alarak, insanların işte zarar görmelerini ya da hastalanmalarını önlemek ve çalışanlara [...]

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere ne gibi yükümlülükler getirmektedir?

Mart 14th, 2020|

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere ne gibi yükümlülükler getirmektedir? Bu kanun, işverenler için pek çok yükümlülük getirmiştir. Bunları aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz: Mesleki risklerin önlenmesi Çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi Çalışanların sağlık gözetiminin periyodik olarak yapılması Tüm sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması İşe uygun personel çalıştırılması İş [...]

Hangi faaliyetler yapı işine girer ve yapı işleri hangi tehlike sınıfında yer almaktadır?

Mart 14th, 2020|

Hangi faaliyetler yapı işine girer ve yapı işleri hangi tehlike sınıfında yer almaktadır? Yapı alanı; yapı işlerinin yürütüldüğü alandır. Aşağıdaki faaliyetlerin tümü, yapı işi kapsamındadır: Kazı, yarma ve doldurma işleri Hafriyat İnşa Prefabrike elemanların inşası ve sökümü Montaj işleri Değiştirme ve donatma Tadilatlar Yenileme Tamir Söküm Yıkım Restorasyon Bakım, boyama [...]

“Tehlike” ve “iş yeri tehlike” sınıfı nedir? Nasıl belirlenir?

Mart 14th, 2020|

“Tehlike” ve “iş yeri tehlike” sınıfı nedir? Nasıl belirlenir? Tehlike; iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. Tehlike sınıfı; iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem [...]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinde sizden neler istenebilir?

Mart 14th, 2020|

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinde sizden neler istenebilir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak teftişlerde aşağıdaki konularda bilgi ve belgeler istenebilir:  Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgeleri - Risk değerlendirme raporu Acil durum planı Tahliye planı [...]

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanmasını kim sağlar?

Mart 14th, 2020|

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanmasını kim sağlar? Kamu adına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İl İş Teftiş Kurulu bünyesinde bulunan iş müfettişleri ile özel kurum adına; iş yeri bünyesinde oluşturulmuş İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından [...]

Yapı işlerini ilgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’nda hangi yönetmelikler mevcut?

Mart 14th, 2020|

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Tozla Mücadele Yönetmeliği Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Ekranlı [...]

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ne zaman yürürlüğe girdi? Kapsamında gayrimenkul sektörü de var mıdır? Varsa çerçevesi nedir?

Mart 14th, 2020|

1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, aşağıda yer alan tarihler içerisinde kısmi kapsamlı olarak uygulamaya girmiştir. Bu kademelendirmeye göre; ilk olarak yasa özel sektör iş yerleri bakımından 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerleri ile sınırlı olmak üzere, altı ay sonra [...]

4857 Sayılı İş Kanunu ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amaç ve kapsamı nedir?

Mart 14th, 2020|

4857 Sayılı İş Kanunu’nun çıkarılış amacı; işverenler ile herhangi bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları düzenlemektir. Bu kanun, 4. maddesinde “İstisnalar” başlığı altında yer alan iş yerleri dışındaki iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilere, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. [...]

Neden sağlık ve güvenlik ile ilgili konulara devlet müdahale etmektedir? Çalışma hayatı ile ilgili yasal düzenlemeler hangileridir?

Mart 14th, 2020|

Yaşam hakkı her şeyin üzerindedir. Bu bağlamda bize emanet edilen çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak, hem vicdani hem de yasal bir sorumluluktur. Buradan hareketle; herkesin kendini veya başkalarını tehlikeye sokmaması gerektiğini belirten kurallar vardır. İlgili yasaların işlevi de çalışanları, iş yerlerinin içerdiği tehlikelere karşı korumaktır. Çalışma hayatı ile ilgili [...]

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Mart 13th, 2020|

13 Mart 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31067 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, [...]

CORONA VİRÜS ve Covid19 – KÜRESEL TEHLİKE

Mart 4th, 2020|

CORONA VİRÜS ve COVİD-19 NEDİR ? Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. İnek ve domuzlarda ise ishal, tavuklarda üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Bilinen türleri arasında MERS-CoV, SARS-CoV ve 2019-nCoV sayılabilir. [...]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Şubat 28th, 2020|

28 Şubat 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31053 YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde [...]

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Şubat 28th, 2020|

28 Şubat 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31053 YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, [...]

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Şubat 28th, 2020|

28 Şubat 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31053 YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 4 [...]

İSGLABDER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

Şubat 15th, 2020|

Detam Şirketler Grubu Genel Koordinatörü "YUNUS KAÇAN" Detam'ı temsilen , İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne atanan Sayın Cafer UZUNKAYA'ya İSGLABDER olarak ziyarette bulundu. İSGLABDER olarak yapılan  sunum çalışması 2013 yılında yayımı yapılan ilk yönetmeliğimizden günümüze kadar olan süreci kapsamaktadır. Ayrıca Genel Müdürlükten beklentileri temel alan başlıklar altında bir görüşme [...]

APARTMAN İŞYERLERİNDE SGK’YA BİLDİRİM NASIL YAPILIR?

Ocak 24th, 2020|

APARTMAN İŞYERLERİNDE SGK’YA BİLDİRİM NASIL YAPILIR? Konut kapıcılığında çalıştırılan sigortalıların SGK’ya bildirimleri için geçen yıl “Kolay İşverenlik” uygulaması başlatıldı. Bu uygulama sayesinde söz konusu sigortalıların ücretlerinin, gün sayılarının ve yararlandıkları prim teşvikine ilişkin kanun numarasının bir defaya mahsus olmak üzere uygulamaya kaydedilmesi halinde, her ay otomatik olarak hizmet ve tahakkuk oluşturulmaya [...]

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

Ocak 11th, 2020|

İlkyardımcı bulundurulması MADDE 19 - (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur. İlk yardım nedir?       Kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hasta/yaralının hayatının [...]

KKD’LER MUAYENE VE BAKIM

Ocak 2nd, 2020|

KKD’LER MUAYENE VE BAKIM Tüm KKD'larınızı ve iş ekipmanlarınızı; 1- Her kullanımdan önce ve sonra gözle muayene etmeniz gerekir. Şüphelendiğiniz herhangi bir malzemeyi kesinlikle kullanmayın ve yetkili (usta başı, iş veren, iş güvenliği uzmanı, malzeme sorumlusu, vs) kişiye teslim edin ve rapor tutturun. 2- Üreticinin tavsiye ettiği zaman aralıklarında [...]

Tam Vücut Emniyet Kemeri

Ocak 2nd, 2020|

Tam Vücut Emniyet Kemeri Kısaca düşme olayı gerçekleştiğinde düşen kişiyi güvenli bir şekilde askıda tutmaya yarayan Kişisel Koruyucu Donanımlardır (KKD). Toplu koruma önlemi alınsa dahi Yüksekte Yapılan Çalışmaların hepsinde Tam Vücut Emniyet Kemeri Kullanılması gerekmektedir. Olası toplu koruma önlemlerinin zarar görmesi yada işlevini yitirmesi halinde, yada bir platformdan başka [...]

DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Aralık 31st, 2019|

19 Kasım 2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliğine göre bir takım yeni düzenlemeler getirilmiş olup, Bu Yönetmelik kapsamında deniz gözetim hizmeti verecek işletmeler İdareden deniz gözetim işletme yetki belgesi almak zorundadır. Deniz gözetim işletme yetki belgesi verilen kuruluşa ilişkin bilgiler İdare tarafından duyurulur. Deniz [...]

Temel İlk Yardım

Aralık 27th, 2019|

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ Temel İlk Yardım Eğitimi İlk Yardım Güncelleme Eğitimi OED Eğitimleri İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ Madde 19-(29.07.2015) Tüm kurum ve kuruluşlarda İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında; -Az tehlikeli işyerlerinde, Her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı -Tehlikeli işyelerinde, Her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı -Çok tehlikeli işyerlerinde, Her 10 çalışana [...]

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Aralık 27th, 2019|

Kişisel Verilerin Korunması Politikası 1. Amaç ve Kapsam 2. Tanımlar 3. Politika 4. Kişisel Veriler İşlenirken Uyulacak İlkeler 5. Toplanan Kişisel Veriler 6. Kişisel Verileri İşleme Amaçları 7. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebep 8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası 9. Kişisel Verilerin Aktarılması a. Yurtiçi Aktarım b. Yurtdışı [...]

İŞ KAZALARI, İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ VE RAPORLARI

Ekim 17th, 2019|

İŞ KAZALARI, İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ VE RAPORLAR İLE İLGİLİ OLARAK İŞVERENLERCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İş yerlerinde çalışan sigortalıların iş kazası geçirmeleri, hastalık ve analık halleri nedeniyle rapor alarak geçici veya sürekli iş göremezlik ödeneğine hak kazanmaları üzerine işverenlerimizce yapılacak işlemlerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle, idari para cezası ile karşılaşmamak [...]

19.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanun

Ağustos 4th, 2019|Tags: , |

BİLGİLENDİRME NOTU 19.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanun ile; 1- 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 32’sidir.” ibaresi “% 45’idir.” şeklinde değiştirilmiş olduğundan, 01.08.2019 tarihinden itibaren yurt dışında geçen hizmetlerin borçlanmasında SGK’ya; seçilen prime esas kazancın % 45”i oranında prim ödenecektir. Örneğin seçilen [...]

1.Ulusal İş’te Sağlık Sempozyumu 18-19 Nisan 2019

Nisan 12th, 2019|

1.Ulusal İş’te Sağlık Sempozyumu 18-19 Nisan 2019 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonunun ve İşyeri Sağlık Personeli Derneğinin bu Yıl İlkini gerçekleştireceği “1.Ulusal İş’te Sağlık Sempozyumu” 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenecektir. Katılım ücretsiz olup detaylı bilgi ....

2019 YILI PRİM DESTEĞİ BİLGİLENDİRMESİ

Şubat 23rd, 2019|

2019 YILI PRİM DESTEĞİ BİLGİLENDİRMESİ BİLGİLENDİRME NOTU  23.02.2019  1-Bilindiği ve daha önceki bilgilendirme notunda belirtildiği gibi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine göre, Özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınanların; -İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden [...]

2019 YILINDA UYGULANACAK TEŞVİKLER

Ocak 11th, 2019|

  6 PUANLIK EK PRİM İNDİRİMİ   51 il ile 2 ilçede (Gökçeada ve Bozcaada) bugüne kadar uygulanan 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimi 2019 yılında da devam edecek. Bu bölgelerde 5 puanlık prim teşvikine ek olarak 6 puanlık da bölgesel istihdam prim teşviki uygulanıyor. Bu indirimler yeni yılda da [...]

İş Kazası Olmayan İşyerlerine Prim Teşviki Başlıyor!

Ocak 10th, 2019|

İş Kazası Olmayan İşyerlerine Prim Teşviki Başlıyor! İş kazaları çalışma hayatında istenmeyen sonuçlar meydana getirmekte ve çoğu zaman ölüm ve uzuv kaybı niteliğinde yaralanmalar ile kendini göstermektedir. Bu durum, çalışanın kendi hayatı kadar ailesini de önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak son yıllarda bu konuda farkındalığı oluşturma adına büyük bir aşama kaydedilmiş [...]

2019 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

Ocak 10th, 2019|

2019 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Kıdem Tazminatı Tavanının  Hukuki Gerekçesi : 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesinde kıdem tazminatı ile ilgili bir tavan öngörülmüştür. Anılan maddede “…Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini [...]

2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ

Ocak 2nd, 2019|

2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ   2019 yılı Gelir Vergisi Genel Tebliği  31.12.2018 tarih ve 30642  saylı resmi Gazetede  (Mükerrer )  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.. Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Gelir [...]

71 MADDELİK YENİ TORBA YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Aralık 6th, 2018|

71 MADDELİK YENİ TORBA YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER İŞSİZLİK PARASINA KOLAYLIK - İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, ‘son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı, ‘hizmet akdine tabi’ olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı [...]

Fatih Mehmet AKMAN LinkedIn’

Eylül 22nd, 2018|

Content-ID: html-body @media only screen and (max-width:32em) { .phoenix-email-c= ontainer { width:100% !important; } } @media only screen and (max-width:20e= m) {} @media only screen and (max-device-width:30em) {} @media screen and (= device-width:30em) and (device-height:22.5em), screen and (device-width:22.= 5em) and (device-height:30em), screen and (device-width:20em) and (device-h= eight:15em) {} @media screen [...]

Yemeksepeti Sipariş Onay 489584153

Eylül 21st, 2018|

body { width:100% !important;min-width:100%;-webkit-text-size-adjust:100%;-ms-text-size-adjust:100%;padding:0;font-family:Arial; } img { outline:none;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;width:auto;max-width:100%;float:left;clear:both;display:block; } table td { border-collapse: collapse; } .msoFix { mso-table-lspace:-1pt; mso-table-rspace:-1pt;float:left; } body { line-height:1.3; } body { line-height:17px; } a:hover { color:#2795b6; } a:active { color:#2795b6; } a:visited { color:#2ba6cb; } @media only screen and (max-width:600px) and (max-device-width:600px) { table[class="body"] img [...]

Follow up/email

Eylül 21st, 2018|

Hi, Hope = you are doing well. I was wondering if you got a chance to review my = previous email. Understandably, you must have been running a very = busy schedule and could not connect earlier.Let me know if you = are interested, just reply to this email with your contact [...]

Alan Adi Yeni Donem Odemesi — SON 30 GUN —

Eylül 21st, 2018|

Sayın Detam Danışmanlık Eğitim Teknik Araştıma Mühendislik LTD. ŞTİ Temsilcisi (dde39-metu), Ödeme sorumlusu olarak göründüğünüz aşağıda belirtilen alan adları için kullanım süresi 21/10/2018 tarihinde SONA ERECEKTİR. Alan adı kullanımınızın kesintisiz devam etmesi için https://www.nic.tr/index.php?USRACTN=BCNINVPYMNT adresini ziyaret ederek alan ad(lar)ının yeni dönem ödemesini yapmanız gerekmektedir. Alan Adı ------------------------------- kycas.com.tr Yeni dönem [...]

Alan Adi Yeni Donem Odemesi — SON 30 GUN —

Eylül 21st, 2018|

Sayın Detam Danışmanlık Eğitim Teknik Araştıma Mühendislik LTD. ŞTİ Temsilcisi (dde39-metu), İdari sorumlusu olarak göründüğünüz ve aşağıda listelenen alan alan adlarının kullanım süresi 21/10/2018 tarihinde SONA ERECEKTİR. Alan adı kullanımının kesintisiz olarak devam etmesi için ilgili ödeme sorumlularının, https://www.nic.tr/index.php?USRACTN=BCNINVPYMNT adresini ziyaret ederek alan adının yeni dönem ödemesini yapması beklenmektedir. Alan [...]

[Webinar] Predix ServiceMax FSM 18.3 Launch

Eylül 20th, 2018|

=20 = =20 =20 =20 To view= this email as a web page, click here  =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20= =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 =20 Delivering on our long-standing commitment to service innova= tion [...]

Yeni Bir Blog Yazısı Eklendi

Eylül 20th, 2018|

boundary_44_a45e584d-2e32-4dff-8d0c-ad7095dec460 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: base64 QmxvZyB5YXrEsXPEsW7EsW4geWF5xLFubGFubWFzxLEgacOnaW4gb25hecSxbsSxeiBn ZXJla21la3RlZGlyLiA8YnIvPiBCbG9nIFlhesSxc8SxbsSxIGluY2VsZW1lay9PbmF5 bGFtYWsgacOnaW4gPGI+PGEgaHJlZj0naHR0cHM6Ly93d3cuZGV0YW1iaWxnaXNsZW0u Yml6LnRyL0Jsb2cvQmxvZ09uYXkuYXNweD9BcnRpY2xlSUQ9MTk2JyBzdHlsZT0nY29s b3I6YmxhY2snID5USUtMQVlJTklaPGEvPjxiLz4=

7103 Sayılı Kanun İle Sağlanan Teşvikler

Temmuz 2nd, 2018|

7103 Sayılı Kanun İle Sağlanan Teşvikler Bilindiği gibi, Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7103 sayılı Kanun 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Kanunla işverenlere bazı koşullarla sigorta primi ve vergi teşvikleri sağlanmıştır. Prim teşviki ile ilgili düzenleme: [...]

Teşviklerin Sorgulanması Hakkında Bilgilendirme

Haziran 29th, 2018|

Yeni işe alınacak Personelin prim teşviki kapsamına girip girmediği kontrol edilebilecek Sigorta Prim Teşvikleri, işe alınan personelin niteliklerine göre değişmekte, ancak kapsama giren personel varsa bu kez işverene önemli ölçüde prim desteği sağlamaktadır.  Öte yandan yeni işe alınan personelin prim teşviklerinin kapsamına girip girmediğinin saptanabilmesi için bazı araştırmaların yapılması gerekmektedir. [...]

2018 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ…

Haziran 20th, 2018|

2018 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde Torba Yasayla yapılan düzenleme ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun asgari ücret desteği ile ilgili kararı 20.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; 1- a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık [...]

Basit hizmet laboratuvarı nedir?

Aralık 28th, 2017|

Basit Hizmet Laboratuvarları; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 54567092-010.07.01 Sayı Numarası ile yayınlanan “Gezici İSG Hizmetleri” konu başlıklı 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge uyarınca; “OSGB/İSGB’ler istekleri halinde bünyelerinde “Basit Hizmet Laboratuvarı” kurabilirler. 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği çerçevesinde Basit Hizmet Laboratuvarında yapılan [...]

Basit Hizmet laboratuvarı nasıl kurulur?

Aralık 28th, 2017|Tags: , , |

Basit Hizmet Laboratuvarı OSGB bünyesinde Basit Hizmet Laboratuvarı kurulabilmesi için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki alınmış OSGB sınırları içerisinde oluşturulacak olan fiziki olarak kullanılmayan alanlarda yönetmelikte belirtilen belirli ölçülerin sağlanması gerekmektedir. Fiziki olarak oluşturulmuş olan laboratuvar alanı içerisinde kullanılacak olan tüm cihazların belgeleri (fatura, kalibrasyon,marka model) laboratuvarda [...]

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLMİŞ YENİLİKLER II

Kasım 10th, 2017|

ZAMAN AŞAMI SÜRESİ 10 YILDAN 5 YILI İNDİRİLMİŞTİR. 12.10.2017 Tarihinde kabul edilmiş olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile getirmiş olan yeniliklerden birisi de ZAMAN AŞAMI SÜRELERİ ile ilgilidir. Kanunun 15. Maddesi ile 4857 Sayılı Kanunun Ek 3. Madde Eklenmiş bu madde ile aşağıdaki hususlarda zaman aşımı süresi 5 Yıl [...]

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  GETİRİLEN YENİLİKLER

Kasım 1st, 2017|

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  GETİRİLEN YENİLİKLER 12.10.2017 Tarihinde TBMM Tarafından kabul edilmiş olan 7036 Sayılı “ İş Mahkemeleri Kanunu”  İş Mahkemeleri Kanunu, 25 Ekim 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girmiş olan İş Mahkemeleri Kanunu, Kuruluş, Yapılanma ve Çalışma Koşulları ile ilgili husususlar yanında, İş Mahkemelerine başvurucak [...]

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU YAYINLANDI

Ekim 28th, 2017|

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  Kanun No. 7036                                                                                              Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin [...]

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Ekim 23rd, 2017|

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI   6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %3,83) Açıklamalar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 [...]

Asgari Ücret Desteği ve Tüm Prim Teşvikleri

Ekim 14th, 2017|

 Asgari Ücret Desteği ve Tüm Prim Teşvikleri  I- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ : A-  2016 yılında yapılan düzenleme sonucunda; 2016 yılından önce KKA işyerlerinde aynı ayda çalıştırılan sigortalılardan; Günlük brüt ücreti 85 TL, aylık brüt ücreti 2.550 TL nin altında olanların prim ödeme  gün sayılarının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunan tutar, 2016 [...]

SAĞLIK KURULUŞLARINDA RİSK FAKTÖRLERİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN RADYASYON GÜVENLİĞİ

Ekim 9th, 2017|

İş sağlığı ve güvenliği anlamında ülkemiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte ciddi bir adım atmış ve bu durum 2012 yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu’na konu olmuştur. Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalığı sonucu günde ortalama 4 kişi hayatını kaybetmekte, 9 kişi de yaklaşık 10 milyon kişiyi [...]

TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Eylül 22nd, 2017|

TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Bilindiği üzere, Turizm sektörü geleneksel tarımsal üretimin gerilediği çoğu gelişmekte olan ülkede olduğu gibi ülkemizde de en önemli endüstri konumundadır.  Turizm sektörü, dünyadaki genel ekonomik durgunluğa ve ülkemizde meydana gelen son Terörizm ve Rusya engellerine rağmen büyüyen ve istihdam alanı sürekli olarak artan bir [...]

FAZLA ÇALIŞMA ONAYI HAKKINDA DÜZENLEME

Eylül 21st, 2017|

FAZLA ÇALIŞMA ONAYI VEREN İŞÇİ, 30 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRMEK KOŞULUYLA SÖZLEŞME İLE VERMİŞ OLDUĞU BU İZNİ İPTAL EDEBİLECEKTİR! Değerli DETAM GRUP İş Hukuku Platformu Takipçileri; Bilindiği “İş Kanununun Fazla Çalışma düzenlemelerine İlişkin olarak çıkartılmış olan “ Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde”  “ 25 Ağustos 2017 Tarih ve 30165 [...]

2. Uluslararası İş Güvenliği Kongresi

Eylül 19th, 2017|

Yönetim Kurul Başkanımız Sn. İbrahim OĞUR tarafından hazırlanan makale 2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi için kabul edildi. Katılım Sağlamak ve Bilgi Almak İçin Lütfen Tıklayınız

Üçüncü Göz Denetim ve Raporlama Hizmeti

Eylül 18th, 2017|

Üçüncü Göz Denetim ve Raporlama Hizmeti Firmamız sahip olduğu Sertifikalı Uzman, Akademisyen ve İş Müfettişi Kökenli kadroları ile edinmiş olduğu 20 Yıllık deneyim ve tecrübe ışığında, Sabancı Üniversitesi ile başlatmış olduğu “İNOVASYON” çalışmaları kapsamında, Ulusal ve Uluslararası firmalara “Üçüncü Göz Denetim ve Raporlama Hizmeti” vermektedir.        Denetim ve Raporlamalarda;  Türkiye Sınırları [...]

Yönetim Kurul Başkanımızın Mesajı

Eylül 17th, 2017|

Detam Şirketler Grubu 1996 Yılında İbrahim OĞUR Tarafından DETAM LTD.ŞTİ unvanıyla, İş Hukuku Ofisi olarak çalışma hayatına Giren firmamız,  kaliteden ödün vermeyen, Özverili çalışma programı ve çalışanları ile bünyesinde oluşturmuş olduğu Kurum Kültürü çerçevesinde,  gelmiş olduğu 20. yılın sonunda DETAM Şirketler Topluluğuna dönüşmüştür. Çıkmış olduğumuz bu yolculuğun; Sonu [...]