Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonunun ve İşyeri Sağlık Personeli Derneğinin bu Yıl İlkini gerçekleştireceği “1.Ulusal İş’te Sağlık Sempozyumu” 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenecektir.  

Daha Fazla Oku

                                                                                                                        23.02.2019   BİLGİLENDİRME NOTU   1-Bilindiği ve daha önceki bilgilendirme notunda belirtildiği gibi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine göre,   Özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınanların;   -İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalı olmamaları, -İşe […]

Daha Fazla Oku

  6 PUANLIK EK PRİM İNDİRİMİ   51 il ile 2 ilçede (Gökçeada ve Bozcaada) bugüne kadar uygulanan 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimi 2019 yılında da devam edecek. Bu bölgelerde 5 puanlık prim teşvikine ek olarak 6 puanlık da bölgesel istihdam prim teşviki uygulanıyor. Bu indirimler yeni yılda da devam edecek. Uygulama gereği indirimlerden […]

Daha Fazla Oku

İş Kazası Olmayan İşyerlerine Prim Teşviki Başlıyor! İş kazaları çalışma hayatında istenmeyen sonuçlar meydana getirmekte ve çoğu zaman ölüm ve uzuv kaybı niteliğinde yaralanmalar ile kendini göstermektedir. Bu durum, çalışanın kendi hayatı kadar ailesini de önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak son yıllarda bu konuda farkındalığı oluşturma adına büyük bir aşama kaydedilmiş ve başta 6331 sayılı İş […]

Daha Fazla Oku

2019 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Kıdem Tazminatı Tavanının  Hukuki Gerekçesi : 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesinde kıdem tazminatı ile ilgili bir tavan öngörülmüştür. Anılan maddede “…Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.” hükmü ile bu tavanın […]

Daha Fazla Oku

2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ   2019 yılı Gelir Vergisi Genel Tebliği  31.12.2018 tarih ve 30642  saylı resmi Gazetede  (Mükerrer )  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.. Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Gelir Vergisi Tarifesi 2019 (Ücret Gelirlerine […]

Daha Fazla Oku

71 MADDELİK YENİ TORBA YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER İŞSİZLİK PARASINA KOLAYLIK – İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, ‘son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı, ‘hizmet akdine tabi’ olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak. – […]

Daha Fazla Oku

7103 Sayılı Kanun İle Sağlanan Teşvikler Bilindiği gibi, Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7103 sayılı Kanun 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Kanunla işverenlere bazı koşullarla sigorta primi ve vergi teşvikleri sağlanmıştır. Prim teşviki ile ilgili düzenleme: 7103 sayılı Kanunla 4447 sayılı […]

Daha Fazla Oku

Yeni işe alınacak Personelin prim teşviki kapsamına girip girmediği kontrol edilebilecek Sigorta Prim Teşvikleri, işe alınan personelin niteliklerine göre değişmekte, ancak kapsama giren personel varsa bu kez işverene önemli ölçüde prim desteği sağlamaktadır.  Öte yandan yeni işe alınan personelin prim teşviklerinin kapsamına girip girmediğinin saptanabilmesi için bazı araştırmaların yapılması gerekmektedir. SGK yeni uygulamaya açtığı Potansiyel […]

Daha Fazla Oku

2018 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde Torba Yasayla yapılan düzenleme ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun asgari ücret desteği ile ilgili kararı 20.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; 1- a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime […]

Daha Fazla Oku