Detam İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Mühendislik Laboratuvar Sağlık Eğitim Blog

Blog

Blog2020-04-07T18:30:05+03:00

İŞ SAĞLĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİ TARAFINDAN İŞYERLERİNDE COVİD 19 VİRÜSÜNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Nisan 1st, 2020|Tags: , , , , |

İŞ SAĞLĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİ  TARAFINDAN İŞYERLERİNDE COVİD 19 VİRÜSÜNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER  GİRİŞ: Değerli Okurlarımız; Bilindiği üzere, CORONAVİRUS Hastalığı 2019 (COVID-19), SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir solunum hastalığıdır.2020 yılı Ocak ayından bu yana dünyamız tüm insanlık için büyük bir tehlike arz eden bu virüse karşı yoğun bir mücadele vermektedir.  [...]

Kısa çalışmada değişen koşullar!

Mart 25th, 2020|

BİLGİLENDİRME NOTU Kısa çalışmada değişen koşullar! TBMM Genel Kurulunda 24.03.2020 tarihinde kabul edilen Torba Yasa ile “Kısa Çalışma” ile ilgili bazı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi, kısa çalışma kapsamına giren sigortalıların son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmaları ve son 120 günde hizmet akdine istinaden çalıştırılmış [...]

SALGIN HASTALIK OLAN COVİD-19 A (CORONA VİRÜSÜ) KARŞI İŞYERLERİNDE YAPILACAK HAZIRLIK VE MÜDAHALE

Mart 24th, 2020|

SALGIN HASTALIK OLAN COVİD 19 A (CORONA VİRÜSÜ) KARŞI İŞYERLERİNDE YAPILACAK HAZIRLIK VE MÜDAHALE “Salgın Hastalığa Karşı Hazır Değilseniz Etkili Bir Şekilde Yanıt Veremezsiniz”  Hazırlık Neden Önemli? Ülkemizde ki her bir Kurum ve Kuruluş COVİD 19 olarak adlandırılan CORONA VİRÜSÜNÜ önlemeye hazır olmalıdır. Bu alanda atılacak her bir eylem/eylemsizlik, [...]

COVİD 19 (CORONA VİRÜSÜ) İLE MÜCADELEDE İSG PROFESYONELLERİNİN ROLÜ

Mart 24th, 2020|

COVİD 19 (CORONA VİRÜSÜ) İLE MÜCADELEDE İSG PROFESYONELLERİNİN ROLÜ  COVİD 19 NEDİR? Dünya Sağlık Örgütü  (WHO), COVID-19'u artık  PANDEMİK ( Pandemi eski yunanca bir tabir olup, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır) olarak kabul etmiştir. [...]

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru

Mart 24th, 2020|

Birincil sekmeler Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Bakanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında bir Genel Tebliğ hazırlanmıştır. Bu Tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle, [...]

ŞİRKETLER CORONA VİRÜS TEHDİDİNE NASIL HAZIRLANMALI

Mart 23rd, 2020|

Hükümetin Almış olduğu karar doğrultusunda KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE Başvurularınızı mutlaka yapınız. Dünya Sağlık Örgütü ve devlet kurumlarından bilgi toplayınız. İş sürekliliği planlarını gözden geçirin. Küresel ve yerel koşullar değiştikçe politikaları değerlendirmeye ve güncellemeye devam ediniz. Seyahat gerektiren ve zorunlu olmayan toplantıları ertelemeyi değerlendirin. Teknolojiden destek alarak uzaktan çalışma olasılıklarını iş [...]

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama

Mart 19th, 2020|

Detam Group Bilgilendirme; Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama ... Detam Bilgilendirme Notu 19.03.2020 Muhtasar ve Beyanname Ertelenmesi Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları 1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri 2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 3. Otomotiv 4. Lojistik-Ulaşım 5. Sinema ve Tiyatro [...]

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Mart 19th, 2020|

Değerli Paydaşlarımız, Coronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan "KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK" ile ilgili olarak hazırladığımız Detam Group olarak Bilgilendirme Notu ekte sunulmuştur. Saygılarımızla,                                               [...]

Rücu Davası Nedir?

Mart 17th, 2020|

Rücu davası kaza sonucunda SGK tarafından açılan bir dava biçimidir. Kaza sonucunda, kazazedenin mağdur olmaması için, meydana gelen maddi kayıplar, öncelikle SGK tarafından karşılanmakta. SGK tarafından yapılan bu masraflar bilahare, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 76. Maddesi gereğince olaydaki kusurları oranında İşverene, üçüncü şahıslara veya işçiye rücu edilmektedir.

Manevi Tazminat Nedir, Etkileyen Hususlar Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Manevi tazminat kaza sonucunda, Duyulan elem ve acı ruhsal dengenin bozulması, yaşama sevincinin azalması sebebiyle Borçlar Kanunu 56 maddesi gereğince verilen tazminattır.  Düzenlemede; ““Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar [...]

Maddi (İş Göremezlik ) Tazminatı Nedir?

Mart 17th, 2020|

Bu tazminat, kişinin uğramış olduğu gelir kaybı ve yıpranma sebebiyle ödenmesi gereken bir tazminattır. İş göremezlik tazminat hakkı, Borçlar Kanununda yer alan “Mağdurun çalışma gücünü yitirmesinden ya da iktisadi geleceğinin sarsılmasından doğan zararın tazmin edilmesi gerekir.”  Hükmünden doğmaktadır. Amaç: işçinin çalışma gücünde meydana gelen eksilme nedeniyle uğradığı gelir kaybının giderilmesidir.

Hukuki Yaptırımlar Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Manevi Tazminat SGK (Hak Sahib Maddi Tazminat( İş Göremezlik /Destekten Yoksun Kalma) ine Gelir-Evlenme ve Cenaze Yardımı /Rücu)

Ceza Davalarında Hazırlık Soruşturması Nasıl Hazırlanır?

Mart 17th, 2020|

Belediye hudutları içinde ise, ilgili polis karakolu, dışında ise, jandarma karakolu olay yerine acele elemanını gönderir Veya tanıkları çağırır. Düzenlenen tutanak Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir. Savcı, kaza yerine bir bilirkişi ile olay yerine gelir. Birlikte kanıtları toplarlar Görgü tanıklarının ifadeleri alınır Tutuklama kararına varırsa kararı ceza hâkiminden alır. Savcının yaptığı [...]

Cezai Yaptırımlar Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Cezai Yaptırımlar ikiye ayrılır. Ceza Davası ; Taksirle Öldürme,(2-6 Ay Hapis) Taksirle Yaralama (3 Aydan – 1 Yıla Kadar Hapis/Adli Para Cezası ) İş Hukuku : İdari Yaptırım (Kapatma, Durdurma, Alı koyma)/İdari Para Cezaları

Taksirli Suç Nedir?

Mart 17th, 2020|

Taksirli suç; eyleminden doğacak sonucun önceden tahmin edilebilir, öngörülebilir olmasına karşın sonucun istenmemesi ama gerekli önlemlerin alınmamış olmasıdır. İş kazası sonucu yaralanma veya ölümde, sanıkların cezalandırılmasında; Olumsuz sonuca neden olan eylemin iradi olması, Sonucun öngörülebilir olması, Failin sonucu istememiş bulunması, Eylem ile sonuç arasında illiyet bağı olması, dikkate alınır.

İşverenin Sorumluluğunda Kusurun Rolü Nedir?

Mart 17th, 2020|

Sorumluluktan bahsedilebilmesi için, aynı zamanda bir zararın oluşması gerekmektedir. Olay sonucunda, işçinin 10 gün ve daha az işinden gücünden geri kalması (Rapor alması) durumunda,  kazazede şikâyet ederse ceza davası açılır. Kişinin işinden gücünden geri kalması(Rapor alması) 10 günden daha fazla olursa (Kamusal niteliği olan bir suç sayıldığından)  şikâyet olmasa bile [...]

İş Ekipmanı Nedir, Kontrolleri Ne Kadar Süre İle Kim Tarafından Yapılır?

Mart 17th, 2020|

Mevzuatta İş Ekipmanı, “İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat” olarak tanımlanmıştır. İlgili Yönetmeliğin ekinde belirtilen iş ekipmanları ile ilgili standartlara göre periyodik kontrollerinin yapılması gerekir. Örneğin kule vinç, mobil vinç, caraskal gibi kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolleri yılda bir defadır. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi, iş ekipmanlarının [...]

Yapı İşlerinde İsg Faaliyetlerinin Denetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Mart 17th, 2020|

Şantiyede yürütülen İSG faaliyetlerinin denetimi için yalnızca İSG Profesyoneli olan ve çoğu kez kısmı zamanlı çalışan personeller dışında, işlerin yapıldığı anda dinamik olarak değişen riskleri anında yönetebilecek sayıda İSG Destek Elamanı(Saha Denetmeni) görevlendirilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bu denetmenlerin sayısının belirlenmesinde, iş programı, iş yapış biçimi ve ortaya çıkan risklerin kontrol [...]

Tespit Ve Öneri Defteri Nedir?

Mart 17th, 2020|

İş yerlerinde; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan, İşkur veya noter tarafından her sayfası onaylanmış olan defterdir. Bu defter, iş yerinde iş güvenliği [...]

Çalışanların Özlük Dosyası İçeriği Nasıl Olmadır?

Mart 17th, 2020|

İşveren; çalıştırdıkları her işçi için bir özlük dosyası tutmak, (4857/Md.75) bu dosyada, işçinin kimlik bilgileri yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek  zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren; işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka [...]

Sağlık Güvenlik Dosyası Nedir?

Mart 17th, 2020|

Her yapı işinde, proje süresince birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası hazırlanması yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu dosyanın proje tamamlandıktan sonra           temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine [...]

Neden İş Sağlığı Ve Güvenliği Planı Hazırlanmalıdır?

Mart 17th, 2020|

İş sağlığı ve güvenliği planı, yapı uygulaması sırasında sağlığa ve güvenliğe uygun iş koşullarının elde edilmesi için dinamik bir iş aracıdır. Bu şekilde planlanmış ve belgelendirilmiş olan bir iş sağlığı ve güvenliği uygulamasıyla yapılan faaliyetler kalıcı olarak iyileştirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği planı bu sayede yapı işlerinin kazasız, sağlığa uygun, [...]

Yıllık Çalışma Planı Ve Yıllık Değerlendirme Planı Nedir

Mart 17th, 2020|

Yıllık Çalışma Planı: İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda,  tehlikeli olayın tekrarlanmaması için, yapılmış olan inceleme ve araştırmalar ile gerekli önleyici faaliyetlerin yer aldığı, bir sonraki yılda [...]

Sağlık Ve Güvenlik Planı Nedir? Nereye Ve Ne Zaman Bildirilecektir?

Mart 17th, 2020|

Sağlık Planı, Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plandır. Yapı İşleri Yönetmeliği [...]