BASINÇLI KAPLAR TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

İş kanunu gereği her işveren; iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından periyodik kontrollerin 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre yılda en az 1 kez yapılması gerekmektedir.

24/04/2017 tarihli 30047 sayılı resmi gazete ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin 14. maddesi revize edilmiş, periyodik kontrol yapan kuruluşlar için akredite zorunluluğu getirilmiştir. DETAM Muayene Kuruluşu ; 2011 yılından itibaren Kaldırma Araçları ve Basınçlı Kaplar periyodik kontrollerinde TÜRKAK ‘tan akredite kuruluştur.

Basınçlı kaplar iş yerlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak uygun şekilde kullanılmadıkların da ciddi tehlike kaynağı haline gelirler. Bu nedenle basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği açısından çok önemlidir.

Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.


    BASINÇLI HAVA TANKI PERİYODİK TES VE KONTROLLERİ

    GENLEŞME TANKI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

    BUHAR KAZANI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

    KALORİFER-SICAK SU KAZANI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

    KIZGIN YAĞ KAZANI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ