BUHAR KAZANI TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

İşletmenin ısı enerjisini sağlamak için yüksek derecede buhar üreten ekipmandır. Buhar üretimine kullanılan ısı kaynağı olarak doğalgaz, kömür, motorinli modelleri bulunmaktadır. Buhar kazanı periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.

buhar kazanı muayenesinde tank yapısı gözle muayene edilir ezilme, sonradan yapılma kaynak ve korozyon varmı incelenir tank üzerindeki ekipmanlar kontrol edilir. Manometre, çift emniyet ventili, blöf vanası, basınç şalteri, termostat, su seviye göstergesi, alarm cihazı vb. Ekipmanlara bakılır. Gözle muayene bittikten sonra yönetmeliğin belirlediği kriterde hidrostatik basınç testi yapılır tankda herhangi bir deformasyon olup olmadığı, sızdırma olup olmadığı ve emniyet ventilin istenilen basınçta devreye girip girmediği belirlenir.

Yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir