KALORİFER – SICAK SU KAZANI TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS EN 12952-6 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Kazan içindeki suyun ısı enerjisiyle ısıtılır ısınan suyun sisteme ulaşmasıyla ısınma ve sıcak su olarak kullanılmasına yarayan ekipmandır. Kalorifer-sıcak su kazanı periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından gerçekleştirilmektedir

Kalorifer-sıcak su kazanı muayenesinde tank yapısı gözle muayene edilir ezilme, sonradan yapılma kaynak ve korozyon varmı incelenir tank üzerindeki ekipmanlar kontrol edilir. Manometre, emniyet ventili, blöf vanası, basınç şalteri, termostat, su seviye göstergesi, alarm cihazı vb. Ekipmanlara bakılır. Gözle muayene bittikten sonra yönetmeliğin belirlediği kriterde hidrostatik basınç testi yapılır tankda herhangi bir deformasyon olup olmadığı, sızdırma olup olmadığı ve emniyet ventilin istenilen basınçta devreye girip girmediği belirlenir.

Yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir