BASINÇLI HAVA TANKI TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 1203 EN 286-1,TS EN1012-1:2010,TS EN13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

İşletmenin ihtiyacı olan hava sistemlerinin kompresörden çıkan basınçlı havanın sistemde ani basınç dalgalanmasını engellemek için depolandığı ekipmandır. Hava tankı periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.

hava tankı muayenesinde tank yapısı gözle muayene edilir ezilme, sonradan yapılma kaynak ve korozyon varmı incelenir. Tank üzerindeki ekipmanlar kontrol edilir manometre, emniyet ventili, blöf vanası, temizleme deliği ve tankın yere sabit olduğuna bakılır. Gözle muayene bittikten sonra yönetmeliğin belirlediği kriterde hidrostatik basınç testi yapılır tankTa herhangi bir deformasyon olup olmadığı, sızdırma olup olmadığı ve emniyet ventilin istenilen basınçta devreye girip girmediği belirlenir.

Yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir