GENLEŞME TANKI TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 1203 EN 286-1,TS EN1012-1:2010,TS EN13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

İşletmelerin ihtiyacı olan suyun sisteme istenilen basınçta ulaşmasına yardımcı olan ve sistemde ki ani basınç yükselmelerini dengelemek için kullanılan ekipmandır. Genleşme tankı periyodik muayenesi yönetmelikçe belilenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır. Periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.

hava tankı muayenesinde tank yapısı gözle muayene edilir ezilme, sonradan yapılma kaynak ve korozyon varmı incelenir tank üzerindeki ekipmanlar kontrol edilir manometre, emniyet ventili, blöf vanası, çekvalf, basınç şalteri ve tankın yere sabit olduğuna bakılır. .gözle muayene bittikten sonra yönetmeliğin belirlediği kriterde hidrostatik basınç testi yapılır tankda herhangi bir deformasyon olup olmadığı, sızdırma olup olmadığı ve emniyet ventilin istenilen basınçta devreye girip girmediği belirlenir.

yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir