KIZGIN YAĞ KAZANI TEST VE KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Kızgın yağ kazanları işletmelerde ihtiyaç olan yüksek dereceli kızgın yağın üretilmesinde kullanılır. Tank içindeki yağın ısı enerjisiyle ısıtılarak sisteme gönderen ekipmandır.

Kızgın yağ kazanı periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından gerçekleştirilmektedir

Kızgın yağ kazanı muayenesinde tank yapısı gözle muayene edilir ezilme, sonradan yapılma kaynak ve korozyon varmı incelenir tank üzerindeki ekipmanlar kontrol edilir. Manometre, emniyet ventili, blöf vanası, basınç şalteri, termostat, yağ seviye göstergesi, alarm cihazı vb. Ekipmanlara bakılır. Gözle muayene bittikten sonra yönetmeliğin belirlediği kriterde hidrostatik basınç testi yapılır yağ kazanlarında test hava veya yağ ile yapılmaktadır. Tankda herhangi bir deformasyon olup olmadığı, sızdırma olup olmadığı ve emniyet ventilin istenilen basınçta devreye girip girmediği belirlenir.

Yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir