NEDEN ÜÇÜNCÜ GÖZ DENETİMİ ALMALIYIM ?

Boşluğa dikkat edin uyarısını en çok metrolarda, Tren İstasyonlarında görürüz. Hâlbuki boşluklar iş hayatında da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu boşluklarla En çokta Yönetim Sistemlerinde karşılaşılmaktadır.

Küreselleşmiş Dünya ölçeğinde ortaya çıkan acımasız rekabet koşullarında,  fiyatların alabildiğince düşürülme gerçeği ile karşı karşıyayız.  Bu koşullarda piyasada iş alabilmenin, karlılık kaybımızı önleyebilmenin yegâne yolu maliyetleri azaltma, görünmeyen ilave olası maliyet unsurlarını ortadan kaldırmakla mümkün olabilmektedir. FİYAT –BOŞLUKLAR = KARLILIK Hiçbir zaman gözden ırak tutmamamız gereken bir gerçektir.

Görünmeyen Olası maliyetler unsurlarının en önemli kaynağı, Yönetimsel BOŞLUKLARDIR. Bu boşlukların analizinin yapılması son derece kritiktir.  DETAM, Üçüncü Göz Denetimleriyle, İŞLETMELERİ, ortaya çıkabilecek BOŞLUK Maliyetlerinden koruyarak, güvenli bir tarafta tutmaktadır.

Yapılacak Üçüncü Göz Denetimleri ile İşletmelerinizde ki BOŞLUKLAR,  Raporlanmakta, Raporlar üzerinden Uzmanlarımızca analiz edilmekte, mevcut durumunuz ve bu durum karşısında ihtiyacınız olan karşılaştırılarak sizlere raporlanmaktadır.

Boşluk Analizi hangi durumlar için gereklidir?

  •  Yasal Yükümlülüklerinizin birileri tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz, ancak doğru yapılıp yapılmadığını bilmiyorsunuz?
  • Yasal Yükümlülükleriniz nedeniyle Ceza ve Tazminat Davaları ile karşı karşıya kaldınız, bunun bir daha tekerrür etmemesi için, Yasal Yükümlülüklerinizi bir ÜÇÜNCÜ GÖZ ile ÇEK etmek istiyorsunuz

•   6331, 2872- 4857, 5510 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüklerinizin giderilmesi için bir Danışmanla anlaştınız ve ilerlemenizi ölçmek istiyorsunuz
•    Yapmakta olduğunuz çalışmaları, Yönetim Sistemi Belgelendirmeleri ile taçlandırmak  istiyorsunuz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Hizmetleri

Ayrıntılı Bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Hizmetleri

Ayrıntılı Bilgi

Kaza İnceleme Denetimleri

Ayrıntılı Bilgi

Kaza İnceleme Denetimleri

Kaza İnceleme Denetimleri

Ayrıntılı Bilgi

İş Mevzuatı Denetimi:

Ayrıntılı Bilgi

İş Mevzuatı Denetimi:

İş Mevzuatı Denetimi

Ayrıntılı Bilgi

SGK Mevzuatı Denetimi

Ayrıntılı Bilgi

SGK Mevzuatı Denetimi

Sgk Mevzuatı Denetimi

Ayrıntılı Bilgi

Çevre Mevzuatı Denetimi

Ayrıntılı Bilgi

Çevre Mevzuatı Denetimi

Çevre Mevzuatı Denetimi

Ayrıntılı Bilgi

İşyeri Sağlık , Güvenlik ve Hijyen Doğrulama Denetimi

Ayrıntılı Bilgi

İşyeri Sağlık , Güvenlik ve Hijyen Doğrulama Denetimi

İşyeri Sağlık , Güvenlik ve Hijyen Doğrulama Denetimi

Ayrıntılı Bilgi