SGK Mevzuatı Denetimi

SGK Mevzuatı Denetimi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık sigortası Kanunu (SGK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri/SGK Uzmanları tarafından yapılmakta olan bir denetim türüne ilişkin denetim olup.

Yapılan Denetimde

Sosyal Güvenlik Mevzuatı uygulayıcılarının, Ana işveren veya hizmet aldıkları Alt işveren (Taşeron) dosyaları üzerinden yapılmış olan İşyeri Tescilleri, İşkolu kodlamaları ve Tehlike Dereceleri ile İş Kazaları sonucunda yapılacak idari ve hukuku işlemler hususunda yapmakla yükümlü oldukları hususlar denetlenmek ve raporlanmaktadır.