İş Mevzuatı Denetimi:

4857 Sayılı İş Kanunu ve Bu kanun uyarınca çıkartılmış ilgili mevzuat, Yargı Kararları, İş Müfettişleri Raporları çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince “ İşin Yürütümü” adı altında yapılmakta olan bir denetim formatında yapılan bir denetimdir.

Yapılan Denetimde (Örnek)

 Firmalarında çalışmakta olan veya son iki yıl içerisinde ayrılmış olan işçilerin İşçi Özlük Dosyaları,

  1. Hizmet Akitleri,
  2. İşyerinde varsa Alt İşverenlere ait Sözleşmeler,
  3. İşyeri Çalışma Koşulları,
  4. Yapılmakta olan Ücret ve eklentilerinin yasalara uygunluğu,
  5. İşçi hizmet akdi fesihlerinin yasaya uygunluğu,
  6. Kıdem ve İhbar Tazminat ödemeleri,
  7. İbraname ve muvafakat nameler,
  8. Fazla Çalışma, Hafta Tatili ve Genel Tatil Çalışmaları ile

Yıllık ücretli izin vb. işçi haklarının 4857 Sayılı İş Kanununu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı denetlenmektedir.