ÇEVRE MEVZUATI DENETİMİ

Çevre Mevzuatı Denetimi; 2872 sayılı Çevre Kanununu temel alan bir denetim olup; Yapılacak bu denetim;

1. Firmanın varsa ÇED Raporu sürecinden başlayıp İzleme Raporlarının hazırlanmasına kadar olan süreçte firma taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediği,
2. çevre dengesi için flora-fauna yapısının korunup korunmadığı, bu doğrultuda alınan önlemlerin uygulanması ve takibi,
3. Atık depolama sahasının teknik ve uygulama kontrolleri,
4. Atıkların yönetimi ve takibi,
5. Toprak kalitesinin korunması ve kirliliğinin önlenmesi çalışmaları,
6. Çevre kalitesinin korunması ve devamlı sürdürülebilirliği,
7. Personellerin çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları,
8. Çevresel riskler,
9. Acil durum önlemleri ve tatbikatlarını kapsamaktadır.