İş ve SGK Hukuku Danışmanlığı

1.İş Hukuku Danışmanlığı

  • İş Kanunu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
  • İş Hukuku İnceleme ve Raporlama İşlemleri;
  • İş Kanunu Dokümantasyon Uygulamaları;
  • Çalışan ve üçüncü kişiler nezdinde, iş mevzuatı kapsamında oluşabilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

2.İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynağının doğru değerlendirilmesi ve ilgili işe doğru adayın seçilmesi; kurumların stratejilerinin, kişilerin ise birey olarak istek ve ihtiyaçlarının açık bir biçimde algılanması ile mümkündür. Bu itibarla bireysel ve toplu işe alım projelerinde; seçme ve değerlendirme sürecinin etkin ve objektif şekilde işleyebilmesi, çalıştığı kuruma değer katabilecek uygun elemanların güvenilir ve tarafsız bir yaklaşımla değerlendirilmesi ile mümkündür.

3.Yasal Uygunluk Denetimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E.  Baş İş Müfettişi İbrahim OĞUR önderliğinde, yine E. İş ve SGK Müfettişleri ile AKADEMİK üyelerden oluşturulmuş UZMAN kadrolarla, Özel ve Resmi Kurum ve Kuruluşlarına “4857 Sayılı İş Kanunu, 854 Sayılı Deniz, 5953 Sayılı Basın iş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bu kanunlar uyarınca çıkartılmış mevzuatın” uygulanmasına yönelik “YASAL UYGUNLUK DENETİM” hizmetlerinin verilmesidir.

4.Periyodik Danışmanlık Hizmet

İş Hukuku mevzuatı ile ilgili hususlarda, Sürekli bilgilendirme, talep halinde TELEFON, FAKS ve MAİL Yöntemiyle Teknik Danışmanlık ve İşçi-İşveren İş Uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda sözlü veya yazılı görüş bildirim hizmetidir.

 

Kurumsal SGK Danışmanlık Hizmetlerimiz

İşçi çalıştıran her firma ve işletme bulunduğu ülkenin yasal zorunluluklarına uymak zorundadır. Türkiye’ de bu konuda 5510 Sayılı Kanun uygulanmaktadır.  Elbette özellikle, Türkiye de hizmet üretecek kurum ve kuruluşların, bu yasal prosedüre uygun hareket edebilmek için SGK danışmanlığı çerçevesinde hizmetlere ihtiyaç bulunduğu açıktır.

Bu noktada kurumsal SGK danışmanlık hizmetleri konusunda uzun yıllara dayalı bilgi birikimi ve tecrübeye sahip firmamızın çalışmalarından azami oranda faydalanabilirsiniz. Zira oldukça ağır kanuni cezaların söz konusu olduğu bu alanda doğru adımları atmak son derece önem taşımaktadır.

5510 sayılı kanun çerçevesinde şekillenen işçi ve işveren hakları ile bunların uygulanması ve takibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kontrolünde hayata geçirilmektedir.

Diğer taraftan;

Ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması noktasında cevap vermesi için Sosyal Sigortalar ve Güvenlik Mevzuatı sürekli olarak güncellenmektedir. Dolayısıyla bu yenilikleri takip ederek yasal sorumlulukların yerine getirilmesi işletmeler açısından büyük öneme sahiptir.

Başta SGK danışmanlığı hizmetleri olmak üzere çalışma hayatına dair tüm konularda DETAM Bünyesinde istihdam etmiş olduğu E. Baş İş ve SGK Müfettişlerinden oluşturulmuş kadroları ile işletmelere profesyonel destek sağlamaktadır.

Siz de firmanıza değer katmak, çalışanlarınızın özlük haklarıyla ilgili karşılaştığınız sorunlara çözüm bulmak, yararlanabileceğiniz sigorta teşviklerini öğrenmek ve iş gücü piyasasıyla ilgili diğer sorularınızla alakalı olarak detam@detam.com.tr  destek hatlarımızdan 7/24 faydalanabilirsiniz.