İş Hijyeni Laboratuvarı

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi; çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereği İş Hijyeni ölçümlerini gerçekleştirecek laboratuvarların, TÜRKAK’ tan Akredite olması, İş Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkalığı (İSGÜM) tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sektörün öncüsü konumunda olan DETAM olarak İş Hijyeni ölçümlerini standartlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Türkiye genelinde uzman kadromuzla gerçekleştirmekteyiz.

İş Hijyeni ve Laboratuvarımızda siz değerli müşterilerimize kapsamımız dahilindeki hizmetleri vermekten mutluluk duyarız.

İş Hijyeni Laboratuvarı Hizmetlerimiz