Titreşim Ölçümleri

İnsan titreşimi, titreşen yüzeyler ile direk temasın bir sonucu olarak kişi tarafından hissedilen titreşim olarak tanımlanır.

El-kol titreşim maruziyeti üretim, taşçılık, maden, inşaat, tarım ve ormancılık alanlarında elle kullanılan, enerji ile çalışan aletlerden kaynaklanabilir. Uzun süreli maruziyette damarsal

hastalıklar , kemik ve eklem hastalıkları, kas hastalıkları gibi semptomlar oluşabilir.

Tüm vücut titreşim maruziyeti, hafif rahatsızlık hissine neden olan, ancak hemen göze çarpmayan, daha çok uzun dönemli sağlık etkileri olan titreşim büyüklüklerini ve maruziyet

sürelerini içerir.