Kimyasal Ölçümler

(Anlık Gaz Ölçümü ve VOC (Uçucu Organik Bileşik) Tayini Ölçümü ve VOC Analizi)

Çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan çeşitli maddelerin varlığı ve etkilerinin saptanması, kontrol altına alınması amacıyla iç ortam gaz ve kimyasal

ölçümleri yapılmalıdır. Özellikle Boya, kaynak işleri, çinko, demir, krom, kurşun vb. metallerin eritilmesi ve döküm işlemleri, PVC, plastik ve türevlerinin ısıl işlemleri, asit, solvent ve tahriş

edici kimyasalların kullanıldığı işlerde ortama yayılan gazların uzun süreli solunması çeşitli meslek hastalıklarına neden olmaktadır. Solunan hava kalitesinin sürekli izlenerek, sonuçların

mevzuatta belirtilen maruziyet sınır değerleri geçmesi durumunda gerekli önlem ve tedbirleri alarak meslek hastalığı riski azaltılabilmektedir.