Kişisel Toz Ölçümleri

Çalışma ortamındaki tozlar akciğer dokularına zarar verir ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açar. Toz ölçümü, özellikle tozla ilgili meslek hastalıklarının önlenmesi bakımından en

önemli unsurdur. İşyerlerinde tozla mücadelede doğru tedbirlerin alınması ve kişisel koruyucu donanımların seçiminin yapılabilmesi için, toz ölçümünün doğru ve yetkili kurum ya da

kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir.