İhale Yönetimi

Yatırımın özellikleri ve süreçleri doğrultusunda bütçe ve zaman odaklı olarak gerçekleştirilir.

  • En uygun İhale metodunun belirlenmesi
  • İhale dokümantasyonunun hazırlanması
  • Yüklenici Firma değerlendirmeleri
  • İhale süreçlerinin gerçekleştirilmesi
  • Yüklenici adaylarının risk analizlerinin yapılması ve

teknik yeterliliklerinin sunumu.

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

DETAM PMO OLARAK Sözleşmelerin idari ve teknik şartlarının yatırım hedefleri ile uygunluğunun sağlanması, İmalat süresi boyunca sözleşme şartlarının zamansal, finansal ve teknik açıdan kontrolü,Hukuki süreçlerin takibi ve koordinasyonu sağlamaktayız.

BÜTÇE VE MALİYET YÖNETİMİ

DETAM ekibi tarafından inşaat projeleri bütçeleri hazırlanır. DETAM Proje Yönetimi sadece bütçelerin hazırlanması konusunda değil, bütçelerin proje sürecinde izlenmesi, kazanılmış değer ve sapma analiz raporlarının oluşturulması ve maliyet kontrolü konularında da hizmet vermektedir.