Acil Durum Planlaması

AFAD tarafından hazırlanan Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğünde acil durum planlaması tanımı “insanın canı ve malıyla diğer faaliyetlerinin, olağan dışı olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken iş ve işlemlerin, olaylar olmadan önce planlaması ve olay sırasında; zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiren tüm faaliyetler” olarak yapılmıştır.

Acil Durum Planı Hazırlamanın Amaçları Şu Şekilde

Sıralanabilir:  

  • Acil durumlara karşı her zaman hazır bulunulması,
  • Acil durumların neden olduğu durumların hızlı ve etkili bir biçimde sınırlandırılması,
  • Acil servis hizmetleri işyerine ulaşıp kontrol altına alana kadar acil durumun yönetilmesi,