Yaşam Hattı Kontrol Hizmetleri (İnspection)

Yaşam hatları, yüksekte yapılan çalışmalarda iş Sağlığı ve İş güvenliği açısından önemli rol oynamaktadır. Yaşan Hatları Yüksekte yapılan çalışmalar esnasında oluşabilecek, ölümle sonuçlanabilen kazaların önüne geçebilmek hem işverenin hem çalışanın maddi manevi kayıplarını önlemek amacıyla uygulanır.

Yüksekte çalışma mevzuatı uyarınca; Çalışma yapılan yer; gerek yer seviyesi altında gerekse üzerinde olsun, bir düşüşün gerçekleşmesi durumunda yaralanma riski varsa, bu yerlerde yapılan çalışmaya “yüksekte çalışma” denir. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yüksekte çalışma alt sınırı Avrupa’ da 1.80 m., ABD’ de 1.20 m.’ dir.

Dünyada ve ülkemizde yüksekte çalışma esnasında meydana gelen iş kazalarında yüksekten düşme, bütün ölümcül vakalar içerisinde motorlu taşıt kazalarından sonra ikinci sırada yer almaktadır.

DETAM Bünyesinde yer alan ERA İple Erişim ve Yüksekte Çalışma, Simülasyon Merkezinde istihdam edilen, IRATI, SIPRATA ve GWO Belgeli Uzmanları ile yüksekte yapılan RES, HES, BİNA, SANAYİ vb. Kurum kuruluşlara oluşturulacak Yaşam Hattı Kurumu ile, daha önce kurulmuş olan Yaşam Hatlarının Kontrolü ve Raporlanması ile ilgili olarak Denetim Hizmetleri vermektedir.