Yaşam Hattı Gözle Kontrol ve Muayene Eğitimleri

DETAM Bünyesinde yer alan ERA İple Erişim ve Yüksekte Çalışma, Simülasyon Merkezinde istihdam edilen, IRATI, SIPRATA ve GWO Belgeli Eğitmenleri ile yüksekte yapılan RES, HES, BİNA, SANAYİ vb. Kurum kuruluşlara oluşturulacak Yaşam Hattı Kurumu ile, daha önce kurulmuş olan Yaşam Hatlarının Kontrolü ve Raporlanması ile ilgili olarak kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama ve yönetici kadrolarına, uygulamalı ve/veya uzaktan Teorik eğitimler vermekte ve verilmen eğitimler belgelendirilmektedir.