Yangın ve Acil Durum / Risk Mühendisliği

Risk yönetimi neden önemlidir?

Risk yönetimi, herhangi bir işletmenin başarısı ve aslında hayatta kalması için çok önemlidir. Riskleri belirlemek, maruz kalma durumlarını azaltmak ve potansiyel etkileri hafifletmek, bir işletme için karar alırken hayati öneme sahiptir… İster harici ister dahili olsun. İdeal olarak bir risk mühendisi tarafından gerçekleştirilen profesyonel risk değerlendirmesi, bir kuruluşa yönelik mevcut ve gelişen tehditleri ele almanın ilk adımıdır. Doğru insanlara, gerekli kaynaklara ve uygun araç ve hizmetlere sahip olmak, risk yönetimi planlaması ve eylemlerinde anahtardır.

İşletmelerde ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde meydana geleceği belli olmayan, yöneticinin iradesi dışında oluşan her türlü tehlikeye risk diyoruz.

Risk mühendisliği kavramı 4 ana bağlamda incelenir.

  1. Riski iyi tanımak,
  2. Riski Doğru teşhis etmek.
  3. Tespit edilen Riskleri elimine etmek
  4. Elimine edilemeyen Riskleri Transfer etmek.

Serbest fiyat uygulamasının oluşturduğu rekabet içerisinde, iş piyasada risklerin tespiti ve önlenmesi rekabette gere kalmamak ve/veya rakiplerden daha ileriye gitmek önem arz etmektedir.

HİZMETLER

YERİNDE ARAŞTIRMA

DETAM Risk Mühendisliği olarak Riskleri değerlendirmek, tehlikeleri Belirlemek ve risk iyileştirme Tavsiyeleri sağlamak için müşteriyle Birlikte yerinde bir mülk riski Mühendisliği değerlendirmesi yapıyoruz

SANAL DEĞERLENDİRME

DETAM Risk Mühendisliği olarak, Mühendisliğimize sunulan bilgilere dayanarak bir risk üzerinde sağlam risk mühendisliği metodolojisi kullanılarak değerlendirme yapıyoruz.

RİSK YÖNETİMİ

DETAM Risk Mühendisliği Teknik ekibi ile , saha ziyaretleri gerçekleştirerek ve tüm risk önerilerini yöneterek sizin için risk mühendisliği yönetimi görevi görebiliriz.

ISMARLAMA HİZMETLER

DETAM Risk Mühendisliği hizmetleri, ortak bir risk yönetimi hedefine ulaşmak için sigortalıya, komisyoncuya ve müşteriye uyacak şekilde uyarlanabilir.

RİSK YÖNETİMİ KAYNAKLARI

DETAM Risk Mühendisliği, risk yönetimi, acil durum müdahale prosedürü ve eğitim açısından ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir dokumanı oluşturabilir.

RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

DETAM Risk Mühendisliği, genel risk yönetimi kontrolünü geliştirmek için risk yönetimi eğitimi sağlayabilir

SİGORTACILAR İÇİN

Mülkiyet risklerini mümkün olan yerlerde azaltmak veya ortadan kaldırmak hem sigortacılar hem de sigortalı için her zaman bir kazan-kazan olacaktır.

BROKERLER İÇİN

DETAM Risk Mühendisliği, Yüksek Düzeyde Korunan Risk (HPR) değerlendirmesi sağlar ve sigortacıların ihtiyaçlarını karşılayan değerlendirmeler sunar. DETAM Risk Mühendisliği Bu, riski potansiyel sigortacılara pazarlamanıza olanak tanıyacaktır.

DOĞRUDAN MÜŞTERİLER İÇİN

Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için risk yönetimi ve profesyonel rehberlik sağlıyoruz. Doğal afet acil durum müdahale planı gibi yerel prosedürlerin oluşturulmasına yardımcı olur.

DETAM RİSK MÜHENDİSLİĞİNİN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

PROFESYONEL MÜHENDİS KADROSU:

DETAM Risk Mühendisliği, kaliteli bir ürün sağlamak için profesyonel olarak kalifiye ve sözleşmeli mühendisleri istihdam etmektedir.

ULUSAL & ULUSLARARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI

DETAM Risk Mühendisliği Hem ulusal hem de uluslararası kayıp önleme standartlarındaki bilgi, ulusal operasyonel koşullara pragmatik davranırken ulusal ve uluslararası firmalara risk rehberliği sağlar.

SİGORTA PİRİMLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Tesisinizdeki risklerin azaltılması sigorta şirketlerinin ilgisini artırır ve sigorta maliyetlerinin azalmasına neden olabilir.

İLİŞKİ AĞININ GENİŞLETİLMESİ, GÜÇLÜ İLETİŞİM SAĞLANMASI

İlişkiler kurmak günümüzün sigorta piyasası için kritik öneme sahiptir. Ticari iş birliğini sağlamlaştırmak için güçlü iletişim, sosyal beceriler ve pragmatizm sağlıyoruz.

GİZLİLİK:

DETAM Risk Mühendisliği, bir Gizlilik Anlaşması (KVK) olsun veya olmasın gönderilen, aktarılan veya elde edilen tüm bilgileri gizli olarak ele alacaktır.

HİZMET TALEP FORMU

    Acil Durum / Risk Mühendisliği Hİzmetleri

    Yerinde Risk AraştırmasıSanal Risk DeğerlendirmesiSaha Ziyaretleri İle Dönemsel Risk Risk DenetimiAlt İşveren / Teşeron Risk DeğerlendirmesiRisk Yönetim Belgelerinin HazırlanmasıRisk Değerlendirme Ekibinin EğitimiSigorta Şirketleri Adına Risk DeğerledirmesiMülkiyet Risk Değerlendirmesi

    Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz