Periyodik Test ve Kontroller

İş kanunu gereği her işveren; iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından periyodik kontrollerin “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre yılda en az 1 kez yapılması gerekmektedir.

24/04/2017 tarihli 30047 sayılı resmi gazete ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin 14. maddesi revize edilmiş, periyodik kontrol yapan kuruluşlar için akredite zorunluluğu getirilmiştir. DETAM Muayene Kuruluşu ; 2011 yılından itibaren Kaldırma Araçları ve Basınçlı Kaplar periyodik kontrollerinde TÜRKAK ‘tan akredite kuruluştur.

Periyodik Kontroller eden Yaptırılmalıdır ?

• İş kazalarının önüne geçmek
• Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak
• Verimli çalışma koşullarını düzenlemek
• Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak
• İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak
• Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek
• Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak
• Yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazalarını önlenerek, iş güvenliğini sağlamak

Muayene Kuruluşumuz TS EN ISO IEC/17020 Standardına göre TÜRKAK’tan akredite A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Kaldırma Araçları Periyodik Test ve Kontrolleri

Basınçlı Kaplar Periyodik Test ve Kontrolleri

Topraklama Test ve Ölçümleri