Çevre Ölçüm ve Analizi

Çevre laboratuvarımızda;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, deneyimli uzman kadromuzla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon-imisyon ölçümleri ve çevresel gürültü ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Emisyon ve imisyon ölçümleri, Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren endüstriyel faaliyet gösteren tesislerde gerçekleştirilir. Bu tesislerin bacalarından atmosfere yayılan kirletici emisyonların(duman, toz, gaz, buhar) tespit edilmesi ve kontrol altına alınması açısından emisyon ölçümlerin yapılması önem arz etmektedir.

Emisyon –İmisyon ölçümlerinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Laboratuvarımız bu ölçümleri TÜRKAK Akreditasyonuyla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisiyle gerçekleştirmektedir. Laboratuvarımızda uçucu organik bileşiklerin örneklenmesin yanı sıra  analiz işlemleri de yapılmaktadır. Emisyon ölçümlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak olan rapor, SKHKKY Ek-11’deki formata uygun olarak hazırlanır.

Çevresel Gürültü ölçümleri tesis ve işletmelerin( Sanayi tesisleri, kafe, bar, restoran, düğün salonu  vb) faaliyetleri sırasında çevreye yayılan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Canlı müzik ruhsatı/canlı müzik izni almak isteyen işletmeler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlere uymak ve çevresel gürültü ölçümleri yaptırmak zorundadırlar. Belediyelere ve Çevre şehircilik İl Müdürlüklerine yapılan ses şikayetlerinde çevresel gürültü ölçümlerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu ölçümlerin yetkili çevre laboratuvarlarınca yapılmaktadır.

Detam Çevre Laboratuvarı olarak bu gereksinimler kapsamında uzman ve yetkin kadromuzla  hizmet vermekteyiz.

Emisyon ( Baca Gazı ) Ölçümleri

İmisyon ( Hava Kalitesi ) Ölçümleri

Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri