Yabancı Çalışma İzinleri Danışmanlığı

Türkiye’de çalışacak yabancı uyruklu kişilerin çalışmaya başlamadan önce almak zorunda olduğu izindir.

Bakanlıkça verilen çalışma izinleri 4’e ayrılır.

Süreli Çalışma İzni: Çalışma izni başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya belirli bir işte çalışmak için ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Çalışma izni süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde, yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Süresiz Çalışma İzni: Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir.

Yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır.

Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Bağımsız Çalışma İzni: Profesyonel meslek mensubu yabancılara, sağlanan çalışma iznidir.

Yabancının,  eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Ülkemize pozitif katkısı doğrultusunda periyodik olarak düzenlenir.

Bağımsız çalışma izni uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilir. Bu şekilde çalışan yabancının eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı önemlidir.

Turkuaz Kart:

Akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar kişilere ve bilim, sanayi ve teknolojide ülkemizde stratejik kabul edilen alanlarda öne çıkmış olan kişilere sağlanır. Ayrıca  ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan veya sağlaması öngörülen kişiler nitelikli yabancı olarak değerlendirilerek bu kartı almaya hak kazabilirler. Turkuaz Kart sahibi yabancının, bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir. Turkuaz Kart, ilk üç yıl geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır. Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kanuna göre,yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur.

Çalışma izni başvuruları  söz konusu yabancıların resmi makamlardan alınmış belgelerle(aşağıda sayılan belgelerle) İSTİSNA  durumlarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Bu istisna durumda olan yabancılar: 

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
 •  En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar,
 • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 •  İnsani mücbir sebepler çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 •   Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.
Bakanlıkça verilen çalışma izinlerinin süresinin uzaması için, mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla altmış gün önceden veya izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusundan en fazla iki yıl, bir sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir.
Farklı bir işveren ile çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usulüne göre değerlendirilir.

Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

 • Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur.
 • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir.
 •  İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 • İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur.
 • Eğlence sektörünün ve turizm, animasyon, organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırıldığında T.C. vatandaşı istihdamına yönelik kota uygulanmayacaktır.

Çalışma iznine yurtdışından başvuru yapıldığında,

Eğer bir işverene bağlı olarak çalışacak yabancının başvurusunun aşamaları:

 • Yabancı, ilk olarak Türk dış temsilciliğine çalışma vizesi başvurusu yapmaktadır.
 • Çalışma vizesi başvurusu yapıldıktan sonra işverene dış temsilcilik tarafından bir referans numarası verilir.
 • Bu referans numarası ile gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.  

 Bir işverene bağlı olarak çalışmadığında,

 • Başvurunun Türk dış temsilciliğine yapılması gerekmektedir.
 • Yabancı başvuru esnasında gerekli bilgi ve belgeleri dış temsilciliğe vermesi gerekmektedir.
 • Yabancının başvurunun onaylanması ile süreç tamamlanır. 
 • Çalışma izni başvurusunun, vize başvurusundan itibaren otuz gün içinde işveren tarafından onaylanarak tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma İznine  Yurt içinden başvuru yapıldığında,

Eğer yabancı bir işverene bağlı çalışacaksa,

 • Yabancının Çalışma İzni başvurusunda istenilen bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 •  İşverenin başvuruyu onaylamasıyla işlem tamamlanacaktır.

Çalışma iznine bir işverene bağlı çalışmayacaksa,

İşçi için çalışma izni başvurusunda yabancının istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemesi gerekir.

Başvuruyu onaylamasının ardından çalışma izni başvurusu tamamlanır.

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin;

Sizi Arayalım..