GWO TEMEL GÜVENLİK EĞİTİMİ (Basic Safety Training)

ERA İple Erişim, Rüzgar Türbinleri için Temel Güvenlik Eğitimi vermektedir.

GWO(Global Wind Organisation) Rüzgar Türbini üreticileri ve rüzgâr enerjisi santralleri sahiplerinden oluşan ve Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) sektörü için sıfır iş kazası olan, tam iş güvenlikli bir yüksekte çalışma ortamı yaratmayı hedefleyen bir kuruluştur.

Temel Güvenlik Eğitimi (Basic Safety Training) adı altında hazırlanan, Rüzgar Türbinleri için, Yüksekte Çalışma ve Kurtarma, İlk Yardım, Yangın Bilinçlendirme ve Elle Taşıma konularını içeren teorik ve uygulamalı eğitimler, Rüzgar Enerjisi Santralleri Sektörü için uluslararası İş Sağlığı Güvenliği (İSG) standartlarını belirler.

Tüm dünya çapındaki GWO Eğitim Sağlayıcı Merkezler aracılığı ile verilen eğitimleri tamamlayan ve GWO Sertifikası alan rüzgar endüstrisi çalışanlarının, tam iş güvenlikli ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılması için gereken özelliklere sahip olduğu, tüm üyeler tarafından kabul edilir.

GWO, Temel Güvenlik Eğitim (Basic Safety Training) 4 modül içerir:

  • Yüksekte Çalışma ve Kurtarma
  • Elle Taşıma
  • Yangın Bilinçlendirme
  • İlk Yardım

ERA İple Erişim, GWO (Global Wind Organisation) Eğitim Merkezi olarak, rüzgâr türbinlerine yönelik, Uluslararası geçerlilikte GWO Temel Güvenlik Eğitimi verme yetkisine sahiptir.

ERA İple Erişim, GWO (Global Wind Organisation) Rüzgar Türbinleri için Temel Güvenlik Eğitimlerini, SPRAT ve IRATA İple Erişim Teknisyenliği Eğitimlerini de verdiği kendi kapalı Yüksekte Çalışma ve İple Erişim Eğitim Merkezi‘nde vermektedir.

Era İple Erişim, GWO İlk Yardım Eğitimini, SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIM SERTİFİKALI olarak vermektedir.

GWO ART (Advanced Rescue Training) İleri Seviye Kurtarma Eğitimleri

ERA İple Erişim, GWO (Global Wind Organisation ART) Eğitim Merkezi olarak, rüzgâr türbinlerine yönelik, Uluslararası geçerlilikte GWO İleri Seviye Kutarma Eğitimi verme yetkisine sahiptir.

Yerinde, Sahada ve Uzaktan Eğitimleri içeriği

Hub, Spiner ve Kanat içi Kurtarma (ART-H),

Nasel, Kule ve Zemin Katı Kurtarma (ART-N),

Tek Kurtarıcı; Hub, Spiner ve Kanat içi Kurtarma (SART-H),

Tek Kurtarıcı: Nasel, Kule ve Zemin Katı Kurtarma (SART-N),

Hub Spiner ve Kanat İçi Kurtarma Yenileme (ART-HR),

Nasel, Kule ve Zaemin Katı Kurtarma Yenileme Eğitimleri (ART-NR)