Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Eğitimleri

İşletmelere hem yönetim sistemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde kurulmasını hem de var olan sistemler üzerinde danışmanlık ve eğitim faaliyetlerimiz ile sürekli iyileştirme için gereken çözümleri sunmaktayız.
Yönetim sistemlerinin birbirine entegrasyonunu gerçekleştirerek , uygulamaların işletme bünyesinde daha rahat bir organizasyon ve planlama dahilinde yürütülmesini sağlamaktayız.

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesini sağlar. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, düzenli ve herkesin bireysel sorumluluklarının farkında olduğu bir sistem oluşturulmasını sağlar. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının önüne geçerek işletmeye verebileceği maddi ve manevi zararları engellemeyi sağlar.

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araç olarak,her türlü organizasyona , küçükten büyüğe, sanayiden hizmete,kamudan özel sektöre kadar uygulanabilen bir yönetim sistemidir ve işletmelere daha geniş Pazar fırsatları , artan müşteri memnuniyeti ile artan müşteri sadakati sağlar.

Ürün veya hizmetlerinizin yüksek kalite göstergesini kanıtlamanızı ve uluslar arası platformda yer edinmenizi sağlar.

ISO 14001

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, hem çevre mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmenizi hem de artan müşteri ve toplum taleplerini karşılayarak i işletme prestijinin önemini vurgular.