Bağımsız (3.Göz) ÇEVRE Denetimleri

Çevre Mühendisliği, doğanın gitgide tükenmek üzere olan kaynaklarını korumak ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çevre araştırması yapan kişilerin görevlendirildiği mühendislik dalıdır.

Sanayiciler; Çevre Mevzuatı kapsamında, faaliyetlerinin 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

ÇEVRE 2. Taraf denetimleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, işverenlere bu hizmeti sunmak amacıyla sözleşme bağıtlamış olan Kişi, firma, kurum ve Kuruluşların, görevlerini mevzuata uygun olarak yapıp yapmadıklarının, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından AKREDİTE edilmiş DENEYİMLİ Çevre Mühendisliği A.Ş , Bünyesinde yer alan Çevre Müfettişleri, Akademisyen ve YETKİN Çevre Mühendis ve Çevre Uzman Denetmenleri tarafından denetlenip raporlanmasını kapsar

2.Taraf Denetimleri Hakkında Bilgi Edinin