ÇEVRE 2. Taraf Denetimleri

Çevre Mühendisliği, doğanın gitgide tükenmek üzere olan kaynaklarını korumak ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çevre araştırması yapan kişilerin görevlendirildiği mühendislik dalıdır.

Sanayiciler; Çevre Mevzuatı kapsamında, faaliyetlerinin 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

ÇEVRE 2. Taraf denetimleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, işverenlere bu hizmeti sunmak amacıyla sözleşme bağıtlamış olan Kişi, firma, kurum ve Kuruluşların, görevlerini mevzuata yapıp yapmadıklarının DETAM Bünyesinde yer alan E. Çevre Müfettişleri, Akademisyen ve   YETKİN ÇEVRE MÜHENDİS ve UZMANLARI tarafından denetlenip raporlanmasını kapsar

OSGB 2. Taraf Denetimleri; İSG Mevzuatı uyarınca, işveren üzerinde olan genel İSG yükümlülüklerinin işveren adına, yerine getirilmesi hususunda verilecek Danışmanlık ve Teknik Hizmetlerin, mevzuat ve işveren ile yapılmış sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının DETAM Bünyesinde yer alan E. Baş İş Müfettişleri, Akademisyen ve  A. İSG UZMANLARI tarafından denetlenip raporlanmasını kapsar.

verilen genel bir addır.Kuruluşlar,kendi tedarikçilerinin belirli faaliyetlerini ve faaliyet işleyişlerini yerinde incelemek isteyebilir.Bu durum oldukça normaldir.Bir çok kurum tedarikçilerine bu gibi tetkikler yaparlar.Kuruluşlar bu gözlemlerde şunu amaçlamaktadırlar;sistem de olan uygulama eksiklerini,yanlış uygulamaları,tedarik uygulamarında olan farklılıkları düzeltmektedir.Bu düzeltme sistemi için tetkikler sonucunda tespit edilen ve düzeltilmesi istenilen noktaları düzeltici ve yanlışları önleyici bir şekilde rapor ederler.Bu raporla beraber 2.taraf denetim dediğimiz işleyiş gerçekleşir.2.taraf denetiminin işleyişi tamamen bundan ibarettir.