OSGB 2. Taraf Denetimleri

OSGB 2. Taraf denetimleri, 6331 Sayılı Yasa uyarınca, il  ve illere komşu olan   sınır iller üzerinden alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Sağlık ve Güvenlik Hizmetlerinin, DETAM NOHAW ile, Mevzuata uygun olarak verilip verilmediğinin, bir üst gözle 6 ayda bir Denetlenmesi ve Firma Üst Yönetimine rapor edilmesidir.

Bu denetimler, hizmet alınan OSGB ‘ler üzerinde yapıldığı gibi, işyeri bünyesinde oluşturulan İSGB ‘ leri de  kapsar.

OSGB 2. Taraf Denetimleri; İSG Mevzuatı uyarınca, işveren üzerinde olan genel İSG yükümlülüklerinin işveren adına, yerine getirilmesi hususunda verilecek Danışmanlık ve Teknik Hizmetlerin, mevzuat ve işveren ile yapılmış sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının DETAM Bünyesinde yer alan E. Baş İş Müfettişleri, Akademisyen ve  A. İSG UZMANLARI tarafından denetlenip raporlanmasını kapsar

2.Taraf Denetimleri Hakkında Bilgi Edinin