ISO 50001 Danışmanlığı

DETAM ENERJİ, enerji verimliliği konularındaki bilgi ve tecrübesi ile, işletmelere “ISO 50001 Danışmanlık Hizmeti” sunmakta ve kurulumdan, belgelendirme aşamasına kadar tüm süreçlerde saha ve ofis çalışmaları yürütmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, işletmelerde etkin bir enerji yönetim sistemi geliştirmek, enerji performansının ve verimliliğin artırılmasını hedeflemek için tanımlanmış bir standarttır. İşletmelerin enerji politikalarını oluşturma, enerji performans göstergelerini belirleme, enerji maliyetlerini hesaplama ve enerji verimliliği hedeflerini ortaya koymak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi büyük bir öneme sahiptir.