DETAM ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU

Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan yabancı uyruklu insanların yasa dışı çalışmalarını önlemek ve çalışma güvenliğini sağlamaktadır. Yüksek tutarda idari para cezalarıyla ve çeşitli yaptırımlarla karşılaşmamak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafınca verilen çalışma izni müsaadesinin her yabancı uyruklu işçi için işverenliği adına başvuru yapılarak kişiye özel olarak alınması zorunludur.

DETAM Özel İstihdam ve Danışmanlık Bürosu, Yabancı çalışma iznini çıkarmak için, bu hizmeti kendisi yürütmek isteyen kurum ve kuruluşlara DANIŞMANLIK HİZMETİ verdiği gibi istenmesi halinde Kurum Kuruluş adına Yabancı İzin işlemleri bizzat bire bir kendisi de uzman ekipleri üzerinden takip etmektedir.

Zamanımız kıymetli, işi ehline verelim ve Zaman kaybetmeden çalışma iznini alalım diyorsanız, Türkiye’nin İlk özel İstihdam Bürosu olan DETAM İle istihdam@detam.com.tr adresi veya

+90 507 540 46 53 WhatsApp hattı üzerinden hemen iletişime geçebilirsiniz.

Çalışma İzni Türleri: Çalışma izin türleri Süreli ve Süresiz olmak üzere ikiye ayrılır.

  1. Süreli çalışma izinleri; 5 yıla kadar verilir ve kendi içerisinde ayrılır.
  2. Süresiz çalışma izin ise; vatandaşlık almak istemeyen ve gerekli şartları sağlayan yabancılara verilen 99 yıllık çalışma izin türüdür.

Süreli çalışma izninin uzatılmasında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen uzatılmaya ilişkin süreler esas alınır. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

Diğer taraftan; Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve ilgili mercilerin uygun görmesi durumunda belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

Yabancı çalışma izni, şirketler ve ev hizmetleri olmak üzere de ikiye ayrılır;

  1. Ev Hizmetlerinde Çalıştırılacak kişi için ihtiyaç; 15 yaşından küçük çocuk veya 60 yaş üstü yaşlı bakıma muhtaç bir bireyin bakımı için talebin olmasıdır.
  1. Şirketlerde çalışma izini başvurusunun geçerli olabilmesi için aşağıdaki hususlar temel alınır;
  • Çalışma izini talep edilen işyerinde en az beş (5) T.C. vatandaşının SGK’lı olarak çalışıyor olması zorunludur.
  • Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda; çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş ( 5 ) T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.
  • İşveren kuruluşun en az 100.000 TL ödenmiş sermayesinin bulunması şarttır.
  • İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı; Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
  • Ayrıca 26.02.2018 tarihinden itibaren, şirketteki e-bildirge yetkilisinin, E-imza (Elektronik İmza) ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi olma zorunluluğu bulunmaktadır.

**Mimar/Mühendis/Öğretmen/Dr./Hemşire başvuruları için ön izin alınması zorunludur.