Yüksekte Güvenliği Çalışma Eğitimi

EĞİTİMİNİN HEDEF ve AMAÇLARI

Yüksekte çalışma ortamlarında, teorik ve pratik eğitim aracılığı ile katılımcılara kişisel koruyucu donanımların kullanımı, yüksekte güvenli çalışmaya ve yüksekten güvenli şekilde kurtarmaya ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.

Eğitim modülünün amaçları aşağıdaki hususların yerine getirilmesini sağlamaktır:

a) Kursiyerleri yüksekte çalışmaya ilişkin tehlike ve risklerle ilgili bilgilendirmek.

b) Kursiyerleri yüksekte çalışma ve kurtarmayla ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar hakkında bilgilendirmek.

c) Kursiyerlerin ilgili (KKD) Kişisel koruyucu donanıma ilişkin (örneğin kask, kemer, halatlar, düşme önleyiciler ve çalışma konumlandırma vb.) doğru kuşanılması, kullanımı, kontrolü, bakımı ve depolanması gibi asgari yeterlilikleri gerçekleştirebilmelerini sağlamak.

d) Kursiyerlerin yüksekte güvenli noktaları (ankraj) doğru tanımlayabilmesi ve doğru kullanabilmesini sağlamak.

e) Kursiyerlerin acil durumlar ve yüksekte yaşanabilecek olası düşüşler, askıda kalma pozisyonları vb. durumlarda ihtiyaç duyacakları kurtarma manevralarını ve askı travmasına karşı müdahaleyi doğru ve etkin bir şekilde uygulayabilmelerini gerçekleştirmek.

Uygulama Eğitiminin bütün konuları eğitime katılan her kursiyere en az 1 kere doğru uygulatılacak şekilde planlanmıştır. Eğitimin ERA Eğitim merkezi dışında gerçekleştirilmesi halinde, uygulama manevraları eğitim alanının karşılayabileceği uygunluk nispetinde şekillenecektir.

EĞİTİM HEDEF GRUBU

Yüksekte Çalışma yapılan tüm işyerlerinde ve yüksekte çalışan tüm çalışanların, yüksekte güvenli çalışmanın temelleri hakkında bilgilendirilmesi ve acil bir durum karşısında yapılması gerekenler hakkında temel becerinin kazandırılması adına tasarlanmıştır.

EĞİTİM SÜRESİ

Uygulamalı Yüksekte çalışma eğitim modülü yemek ve aralar dahil 16 saat olarak planlanmıştır.

Kursiyerlerin önceden deneyimi olup olmadığına bakılmaksızın eğitim programı ders planına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.