Eğitimin Amacı:

5510 Sayılı SGK Kanunu kapsamında büyüklüğü ne olursa olsun Her Kurum işyerinde Sigorta mevzuatı ile ilgili yasal İşlemlerini gerçekleştirmek zorundadır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi hem YASAL GEREKLİLİKLER açısından hayati öneme sahiptir hem de çalışanlarla işletme yönetimi arasında sorun yaşanmaması açısından kaçınılmazdır.Bu eğitimin amacı, katılımcılara SGK kapsamında işyerlerinde uygulamaları gereken temel personel işlemlerini nasıl gerçekleştireceklerini uygulamalı olarak aktarmaktır.

Eğitim kapsamında katılımcılarla birlikte DETAM Eğitim Merkezinde oluşturulacak sanal bir işletme bünyesinde İnsan Kaynakları İşlemlerinin uygulaması gerçekleştirilerek katılımcıların konuyu daha iyi benimsemeleri sağlanacaktır.

Eğitimin Kapsamı:

Eğitimin İçeriği:

  • 5510 Sayılı Yasal mevzuat, ilgili Kurum Genelgeleri
  • İhale konusu işlerde araştırma işlemi
  • Bina inşaatlarında araştırma işlemi
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Asgari İşçilik Uygulaması konusunda Rapor Düzenlenmesi
  • Kurumca hesaplanan fark prim borçlarına idari ve yargı aşamalarında itirazlar
  • Asgari işçilik oranları
  • Örnekler

Kimler Katılmalı:

  • Üst ve orta düzey yöneticiler
  • Direktörler
  • İnsan Kaynakları Birimi ve Sorumlusu

Eğitimin Süresi: 60 dk