Sağlık Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye genelinde özel sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyen yabancı uyruklu hekimlerin ilgili Bakanlıklardan alınması gereken Çalışma İzin Kartı alımı veya mumhaneye açma işlemleri tarafımızca yapılmaktadır.

Özel Sağlık Kuruluşlarının (Hastane ve Tıp Merkezleri) bünyesinde bulunan kadrolu uzman dal branşlarının özel sağlık kuruluşu tarafından poliklinik hizmeti vermediği branşını, bir başka özel sağlık kuruluşuna kullandırılmasına Kadro Kiralama Sistemi denilmektedir.

DETAM ŞİRKETLER GRUBU Bünyesinde yer alan DETAM ÖZEL İSTİHDAM Büromuz üzerinden;

Türkiye genelinde çalıştığımız çözüm ortağı olduğumuz özel sağlık kuruluşlarının atıl vaziyette olan kadrolarının kullanılması ve hekim istihdamı yapmak isteyen kuruluşlarımız için mevzuata uygun şekilde kadro kiralama işlemi yapmaktayız.

DETAM ÖZEL İSTİHDAM BÜROMUZ, Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek Madde 5/e-5 bendi ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin Ek Madde 1/1-2 bentlerine uymak şartı ile;

-Kurumlar arası Sağlık organizasyonlarını yürütmek,

-Tabip Odası işlemleri yürütmek,

-Sağlık Personellerine Personel Çalışma Belgesi çıkarma ile ilgili işlemleri yürütmek

-Aylık ödeme sistemi takip etme, Sağlık Prosedürlerini takip etme işlemlerini yapmaktadır.

DETAM GRUP Sağlık Danışmanlık Birimimiz, Grup Bünyesinde bulunan Özel İstihdam Bürosu üzerinden, Özel Sağlık Kuruluşlarının (Hastane ve Tıp Merkezleri) bünyesinde bulunan kadrolu uzman dal branşlarının özel sağlık kuruluşu tarafından poliklinik hizmeti vermediği pasif ya da atıl durumda olan kadrolarını başka bir özel sağlık kuruluşuna devredilmesi işlemini yapmaktadır.

DETAM GRUP olarak 1996 Yılından bu yana, içerisinde olduğumuz, Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Noah’ımız ile elde etmiş olduğumuz, ulusal ve uluslararası   çözüm ortaklarımız ile, özel sağlık kuruluşlarının atıl vaziyette olan kadroları üzerinden, uzman ekibimiz ile zaman kaybı olmadan mevzuata uygun şekilde kadro devir işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

DETAM GRUP, olarak Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde olmak kaydı ile,

-Kurumlar arası sağlık personeli aktarımını organize etmek

-Sağlık Personelleri ile ilgili Dosya Hazırlama, Takip ve Kontrol işlemlerini yapmaktayız.

İnsan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemleri fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, iyileştirme ve tedavi etmekle beraber sağlıkta iyilik halinin sürdürülmesinde kullanılan, tecrübelere dayalı bilgi, beceri ve uygulamalarına” Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” Denilmektedir. Bunun Halk Dilinde yaygın olarak kullanılan yöntemler,

 • Akupunktur,
 • Sülük, Mezoterapi,
 • Kupa,
 • Fitoterapi,
 • Refleksoloji,
 • Homeopati,
 • Osteopeni,
 • Ozon,
 • AP terapi,
 • Proloterapi,
 • Müzik Terapi,
 • Larva,
 • Kayra pratik Uygulamaları Olup,

Bu tür tedavi uygulamalarının yapılacağı Uygulama Odalarının en az,12 metrekare olma şartı aranmaktadır.

DETAM GRUP Bünyesinde faaliyet göstermekte olan DETAM SAĞLIK Firmamız ile, Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Poliklinik ve Muayenede çalışan Bakanlık onaylı sertifikalı hekimlerimize Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Ünite Yetki Belgesi alınmaktadır.

Diğer taraftan, 27 EKİM 2014 Tarih ve 29158 Sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) yönetmeliğine uygun olmak şartıyla;

-Bu tür Tıbbi Merkezlerin Açılış İşlemleri

-DETAM GRUP Bünyesinde yer alan DETAMPMO Mimari Müşavirlik Firmamız üzerinden, mimarı ekibimizle Yönetmeliğe uygun Projenin çizimi ve onaylanması işlemeni gerçekleştirmekteyiz.