PARATONER TESİSAT KONTROLLERİ

Paratoner Nedir?

Paratonerler istenmeyen elektrik akımlarını belirlenen bölgelere aktarılmasını sağlayan iletken metal çubuklardır. Paratonerler genellikle yıldırımdan korunmak için kullanılırlar. Bu yüzden yıldırımsavar olarak da bilinirler. Paratonerler binaların gökyüzüne yakın olan yerlerine konur.

Paratoner Tesisat Kontrolü nedir?

Paratoner/Yıldırımsavar tesislerinin,geçerli standartlara göre tesis edilip edilmediğinin kontrolü ve toprak geçiş direnci ölçümü işlemidir.

Paratoner Kontrolünde neler kontrol edilir?

Kontroller aşağıdaki noktalarda yapılır.

– Koruma Borusu kontrolleri

– İndirme İletkenleri Kontrolleri

-Muayene Klemensi Kontrolleri

-Çatı Üstü Kontrolleri

-Topraklama Tesisi Kontrolleri

TANIMLAR

Koruma borusu , İniş iletkeninin kontrol klemensi ile zemin arasında olan kısmını darbelere karşı koruyan elemandır.

Koruma Borusu Tespit Kelepçesi, Koruma borusunu tespit etmek için kullanılır.

İndirme İletkeni, Paratoneri topraklamaya bağlayan iletkendir.

Duvar Kelepçesi, İndirme iletkenini duvar veya beton üstünde sabitleştirir.

Muayene Klemensi, Topraklama direncinin zaman azman ölçülmesine yarayan elamandır.

PCV Hortum, Koruma borusunun içinde olup iletkenler içinden geçirilir.

Çatı direği, Paratoneri taşıyan direktir.

Direk klemensi, İndirme iletkenlerini direk üzerinde tespit edilmesini sağlar.

Topraklama Hattı , Topraklama elektrodu toprağa gömülür ve direnci düşürmek için kullanılır.

Fluke 1654B , Çok fonksiyonlu elektriksel test ve ölçüm cihazı.

Toprak geçiş direnci (RE), toprağın elektrik akımını geçirdiği sırada gösterdiği tepkidir.

-21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılır.28628 Sayı ve 25.04.2013 Tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Topraklama, Yıldırımdan korunma ile elektrik tesisatının yılda 1 kez periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.