MOBİL VİNÇ PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 10116 TS EN280+A2,TS EN 818-6+A1,TS EN 1495+A2,TS EN1709,TS EN 12079-3,TS EN 12927-7,TS EN 13157+A1,TS EN ISO13534,TS789-2,TS ISO 3056,TS4309,TS ISO 7592,TS ISO9927-1,TS ISO 11662-1,TS ISO 12480-1,TS ISO 12482-1,FEM9.751,FEM9.752,FEM 9.755 VE FEM9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Mobil vinçler gezici oldukları ve yüksek kapasiteli oldukları için birçok iş alanında görülmektedir. Tekerlekli ve paletli olarak farklı çeşitleri bulunmaktadır. Mobil vinç periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır. Periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından yapılmaktadır. Mobil vinç periyodik muayenesi vinç genel durumu, kancalar, halatlar, hidrolik sistem, frenler, dinamik ve statik testler, operatör kabini, vinç çelik yapısı kontrol edilir.

Yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir.