Eğitimin Amacı:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulayıcılarını, Yönetici ve Uzmanlarını 6331 Sayılı Yasa ile bu yasalara ilişkin ilgili Yönetmelik ve Tebliğler çerçevesinde yapılan denetimlerde İş Müfettişlerinin tanzim ettikleri Tutanak ve bu tutanaklara dayalı olarak hazırlamış oldukları Raporlar hususunda uygulamalı olarak bilgilendirmek

Eğitimin Kapsamı:

Eğitimin İçeriği:

Kimler Katılmalı:

  • Üst ve orta düzey yöneticiler
  • Direktörler
  • İş Güvenliği Uzmanı
  • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden sorumlu çalışanlar

Eğitimin Süresi: 60 dk