FORKLİFT TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 10116 TS EN280+A2,TS EN 818-6+A1,TS EN 1495+A2,TS EN1709,TS EN 12079-3,TS EN 12927-7,TS EN 13157+A1,TS EN ISO13534,TS789-2,TS ISO 3056,TS4309,TS ISO 7592,TS ISO9927-1,TS ISO 11662-1,TS ISO 12480-1,TS ISO 12482-1,FEM9.751,FEM9.752,FEM 9.755 VE FEM9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Forkliftler yükü olduğu yerden kaldırıp bir başka yere veya yüklemeye yarayan ekipmandır. Farklı modellerde çeşitleri bulunmaktadır. Forklift periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.

Forklift muayenesi genel durumu, operatör kabini, çatal durumu. Ataşman durumu, hidrolik sistemi, frenler, sinyalizasyon durumu, lasitkler, uyarıcı ekipmanlar, çatalda kaynak ve çatlak durumu, hidrolik silindirler, dinamik ve statik yük testi kontrolleri yapılır.

Yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir.