ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLLERİ

Elektrik İç Tesisat Kontrolü nedir ?

Sürekli elektrik tesislerinde,bağımsız alçak gerilimli elektrik tesislerde ve geçici elektrik tesislerinde kurulu olan elektrik tesisatının elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygunluğunun kontrol edilmesi ve oluşabilecek güvenlik zaafiyetlerinin tespit edilmesi işlemidir.

Elektrik İç Tesisat Kontrolleri nasıl yapılır?

Biz Elektrik İç Tesisleri Kontrolleri yaparken pano bazlı detaylı kontroller yapılır ve prizlerde topraklama ölçümleri yapılır.

Test ve ölçümler 2 aşamada yapılmaktadır.

 • Gözle kontrol
 • Deneyler

-Gözle Kontrol

 • Temel Yalıtım

o Kablo Uç Ve Ek Noktası Yalıtımı

o Izolasyon Paspası

o Topraklama Sistem Şekli

o Topraklayıcı şekli

 • Mahfaza(Pano)

o Pano Dış Kapak Kilidi

o Pano Dış Kapak Topraklama Köprüsü

o Pano Iç Kapağının Sadece Anahtar Veya Aletle Açılması

o Rcd Ile Sigorta Uyumu

o Şemalar,Talimatlar,Devre Çizimleri Ve Kısa Bilgiler

o Tehlike Işaretleri Ve Diğer Uyarı Işaretleri

o Kablo Yollarının Uygunluğu Ve Mekanik Koruma

o Kablo Renk Kodları(Nötr:Mavi / Topraklama:Sarı-Yeşil)

Deneyler

 • Aşırı Akıma Karşı Koruma (Kesici)

o Anma Akımı

o Açma Akımı

o Açma Eğrisi Tipi

o Faz Sayısı

o Fazlar Arası Yük Dengesi

o Faz Kesiti

o Nötr Kesiti

o Toprak Kesiti

 • Fonksiyon Testleri

o L-PE Döngü Direnci

o RE Toprak Direnci

o Toprak Hata Akimi(PEFC)

o L-N Hat Direnci(PSC)

o Sistem Voltajı

o N-PE Hata Voltaji

o Pano Kapak-Bara Arasi Süreklilik

o Rcd Tipi Ve Açma Akimi


  Termal Kamera

  Elektirksel Tesisat Test Cihazı

  TANIMLAR

  Toprak geçiş

  direnci (RE), toprağın elektrik akımını geçirdiği sırada gösterdiği tepkidir.

  Elektrik işletme elemanları , Elektrik enerjisinin üretilmesi, dönüştürülmesi, iletilmesi, dağıtılması ve kullanılması amacına hizmet eden (örneğin makineler, transformatörler, bağlama cihazları, ölçü aletleri, koruma düzenleri, kablolar ve hatlar ile tüketici cihazları gibi) bütün elemanlardır.

  Voltaj Veya Gerilim (V), elektronları etkisi altında kaldıkları elektrostatik alan kuvvetine karşı hareket ettiren kuvvettir.

  Çevrim/Hat empedansı, Hat (L) ve Koruyucu Toprak (PE) arasında ölçülen kaynak empedansı olarak tanımlanabilir.

  Topraklama empedansı (ZE): Bir topraklama tesisi ile referans toprağı arasındaki alternatif akım direncidir.

  Fluke 1654B ; Çok fonksiyonlu elektriksel test e ölçüm cihazı

  Alçak Gerilim(AG) tesisi ; Etkin değeri 1000V ve altı olan tesisler

  Yüsek Gerilim(YG) tesisi ; Etkin değeri 1000V üzeri olan tesisler

  Sürekli elektrik tesisleri ; Yapıların ya da kümlerin içinde,bitişiğinde ya da bu yapılara ek olarak bunların dışında sürekli kullanılmak için kurulan asansör tesisleri dışında ki alçak gerilimli her türlü tesistir.

  Bağımsız alçak gerilimli elektrik tesisleri ; Tesisi yaptıran kimsenin arazisi ile sınırlı enerji nakil hattı içermeyen bir ev,bağ veya bahçenin yalnızca kendi gereksinimlerini karşılamak için tahsis edilecek motopomp tesisi ve benzeri tesisler

  Geçici elektrik tesisleri ; Sürekli tesisin işletmeye açılmasına kadar kullanılmak için geçici olarak kurulan sürekli kullanılmayan alçak gerilimli her türlü tesiserdir.Lunapark,panayır gibi tesisler ve şantiyeler geçici tesis sayılır.

  Fluke TİS40; Termal Kamera ( Termal görüntüleyici )

  21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılır.28628 Sayı ve 25.04.2013 Tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Topraklama, Yıldırımdan korunma ile elektrik tesisatının yılda 1 kez periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.