Çevre Sağlık Hizmetleri

Çevre, iş sağlığı ve güvenlik bir disiplin ve uzmanlıktır. İş yerinde çevre koruma ve güvenliğin pratik yönlerini inceler ve uygular. Genellikle, kalite, kalite güvencesi ve kalite kontrolü HSQE olarak bilinen şirket bölümünü oluşturmak için birleşir.

Biz Detam Çevre Sağlık Birimi olarak; İnsana, çevreye ve maddi varlıklara ilişkin doğru ve kalıcı çözümlere ulaşmanın, değişen teknolojiye uygun gelişmeleri takip etmenin ve bunları yaparken yasal çerçevelere uygunluğu sağlamanın uzmanların görevi olduğuna inanıyoruz.

DETAM Çevre Sağlık Firması; bünyesindeki uzmanlar, çevre, sağlık ve güvenlik konularında 27 yılı aşkın tecrübeye ve bilgi birikimine sahiptir. Personelimiz, eksikliklerin tespiti, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, iyileştirme önerileri ve eğitim gibi bir dizi hizmeti sunabilmektedir.

DETAM  Çevre Sağlık Firması, endüstriyel kuruluşlar, KOBİ’ler, mağazalar ve hastaneler gibi kuruluşların sürdürülebilirlik, çevre sağlık konularındaki faaliyetleri için  hizmet vermektedir.