CARASKAL TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 10116 TS EN280+A2,TS EN 818-6+A1,TS EN 1495+A2,TS EN1709,TS EN 12079-3,TS EN 12927-7,TS EN 13157+A1,TS EN ISO13534,TS789-2,TS ISO 3056,TS4309,TS ISO 7592,TS ISO9927-1,TS ISO 11662-1,TS ISO 12480-1,TS ISO 12482-1,FEM9.751,FEM9.752,FEM 9.755 VE FEM9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Caraskallar küçük yapıda olmaları nedeniyle birçok sektörde görülmektedir. Caraskallar aynı anda ve birbiriyle aynı yönde hareket eden iki makara sayesinde kancaya bağlanan yük hareket eder. Elektrikli ve mekanik modelleri olduğu gibi zincirli ve halatlı tipleri de vardır. Caraskal periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından yapılmaktadır.

elektrikli caraskal muayenesi genel durumu, kumanda kontrolü bağlantı ekipmanları sınır kesicisi, statiktest, halat, kanca tambur, yağ kaçağı kontrolleri yapılır. Mekanik caraskallarda genel durumu, kanca, tambur, bağlantı ekipmanları, yük taşıma zinciri, hareket zinciri kontrolleri yapılır.

Yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir.