TRANSPALET TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİ

Periyodik Muayeneleri, TS 10116 TS EN280+A2,TS EN 818-6+A1,TS EN 1495+A2,TS EN1709,TS EN 12079-3,TS EN 12927-7,TS EN 13157+A1,TS EN ISO13534,TS789-2,TS ISO 3056,TS4309,TS ISO 7592,TS ISO9927-1,TS ISO 11662-1,TS ISO 12480-1,TS ISO 12482-1,FEM9.751,FEM9.752,FEM 9.755 VE FEM9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Transpaletler bir yükü kaldırıp hareket ettirmek ya da istiflemek için kullanılan ekipmandır. Çeşitli kapasitede ve modelde transpaletler vardır. Transpalet periyodik muayenesi yönetmelikçe belirlenmiş olup yılda bir defa yapılmalıdır periyodik muayenesi firmamızda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.

Transpalet muayenesi genel durumu, bağlantı ekipmanları, hidrolik sistemi, çatal durumu, çelik yapısı, çatlak ve kaynak durumu, yük testi kontrolleri yapılır.

yapılan muayene sonucunda hazırlanan raporlar, türkak akreditasyonlu olacak şekilde teslim edilmektedir.