Yeni işe alınacak Personelin prim teşviki kapsamına girip girmediği kontrol edilebilecek

Sigorta Prim Teşvikleri, işe alınan personelin niteliklerine göre değişmekte, ancak kapsama giren personel varsa bu kez işverene önemli ölçüde prim desteği sağlamaktadır.  Öte yandan yeni işe alınan personelin prim teşviklerinin kapsamına girip girmediğinin saptanabilmesi için bazı araştırmaların yapılması gerekmektedir.

SGK yeni uygulamaya açtığı Potansiyel Teşvik Sorgulama programı vasıtasıyla, işverenlere yeni işe alınacak işçinin  hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini işe alınmadan önce  sorgulayabilme imkanı sağlamıştır. Bunun için;

  • Yeni işe alınacak işçinin hangi teşvik kanunu kapsamına girdiğinin işe alınmadan önce

sorgulanabilmesi için işçinin TC Kimlik Numarasının sisteme girilmesi gerekmektedir.

İşçinin TC Kimlik numarası sisteme girildiğinde;

– (06111) 4447 sayılı Kanunun Geç. 10. mad. (İşveren hissesinin tamamını Devlet karşılıyor

– Geçici 19 uncu (17103-27103) 2017 yılı ortalaması üzerinde olup 2018 de işe alınanlar ile ilgili ,

-% 5 teşviki (5510 sayılı Kanunun 81 (ı) maddesi (Kanun no: 05510)

Gibi  teşviklerin, sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle hangilerinden yararlanılabileceğinin kontrol edilmesi mümkün olabilmektedir.

  • Programa ulaşılabilmesi için;

Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranına www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”,  “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden de erişilebilmektedir.

  • Öte yandan, Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı, teşviklerden geriye yönelik

yararlanılmasına imkan vermemektedir.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Hadi EYCE

Detam Şirketler Grubu SGK Uzm.