Eğitimin Amacı:

510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Mevzuatı ile getirilmiş olan yükümlülükleri yaptırımları ile ilgili olarak işverenleri bilgilendirmek. Yasal gerekliliklerin aksaması nedeniyle işletme ve kurumlara gelebilecek maddi cezaları önlemektir.

Eğitimin Kapsamı:

Eğitimin İçeriği:

 • Fiil türleri
 • İdari para cezalarının işlenen fiillere göre miktarları
 • İtiraz süreleri,
 • Yetkili mahkemeler,
 • İdari para cezalarında zaman aşımı
 • Tüzel kişilerde İşveren ve vekillerinin prim borçlarından müteselsil ve müşterek sorumlulukları
 • Afet nedeniyle prim borçlarının ertelenmesine ilişkin uygulama
 • Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi
 • Prim borçlarında zaman aşımı

Kimler Katılmalı:

 • Üst ve orta düzey yöneticiler
 • Direktörler
 • İnsan Kaynakları Birimi ve Sorumlusu

Eğitimin Süresi: 60 dk