Sağlık Ve Emniyet (Safety And Healt) Risk Yönetimi Projelendirme Mühendislik Hizmetleri

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından yayınlanmış olan 29 Aralık 2012 Tarih ve 28512 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” uyarınca, her işveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Bu Risk değerlendirmesi eğer kendisi yapabilecek yeterlilikte değil ise, bunu yetkili kişi veya firmalara yaptıracaktır.  (MD.5)

Risk Değerlendirme ekibinin içerisinde kimlerin olması gerektiği, yönetmeliğin 6 maddesinin ( 1) Bendinde belirtilmiştir.

Bununla beraber, yine aynı maddenin  ( 2) Bendinde İşverenin ihtiyaç duyması halinde bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabileceği yer almaktadır.

DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ki 26 Yıllık DENEYİM ve TEÇRÜBESİ İLE GRUP Bünyesinde oluşturmuş olduğu BAĞIMSIZ; “Sağlık Ve Emniyet (Safety And Healt) Risk Yönetimi Projelendirme Mühendislik Hizmetleri Kurumu “ ile aşağıdaki sektörlere,  oluşturacakları Risk Değerlendirme ekiplerine destek amacıyla “ÜÇÜNCÜ GÖZ” EMNİYET VE RİSK DEĞERLENDİRME PROJE HİZMETLERİ sunmaktadır.

Böylelikle; DETAM tarafından edinilmiş tecrübeler çerçevesinde, işletme ve işyeri Emniyetlerine ilişkin Bilgi ve tecrübeler İşletme ve işyeri Emniyet Riskleri Uygulayıcılarına aktarılarak Emniyet risklerinin ortadan kaldırılması ve/veya Minimize edilmesi sağlanmaktadır.

DETAM; Emniyet Risk Yönetimini Projelendirmesi iki şekilde yapılmaktadır.

Birincisi;  Talep halinde, Tasarım ve Kuruluş Aşamasından itibaren Tehlikeleri tanımlama, Emniyet Risklerini belirleme ve Analiz etme, alınacak Emniyet Risk tedbirlerini kararlaştırılması, dokümantasyona bağlanarak, Projelendirme,

İkincisi Veya daha önce yapılmış olan Emniyet Risk Değerlendirmesi Çalışmalarını inceleyerek, çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek revize edilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

  • EMNİYET RİSK YÖNETİMİ PROJELENDİRME UYGULAMASINDA TEHLİKELERİN TANIMLANMA YÖNTEMİ